Archiv příspěvků 2011 – 2022

Pavel Měrka

Pavel Měrka

Narozen v roce, kdy Lee Harwey Oswald zastřelil Johna Fitzgeralda Kennedyho. Studium jazyka českého a dějepisu na FF UP v Olomouci ukončil krátce před pádem Berlínské zdi. Od roku 1991 vyučoval na těchto ústavech: na Gymnáziu na ulici Ernsta Thälmanna 669, na Gymnáziu na ulici Československého exilu 669 a konečně pak na Wichterlově gymnáziu (doposud). Přesto zůstává stále na tomtéž místě. "Vyrovnat se s tím, toť věčný problém filozofie." Je zastáncem vyvěšování portrétů státníků ve školních třídách. Pro žáky ostravských škol pořádá kulturněhistorickou soutěž Šumná Ostrava.

merka@wigym.cz

Publikované články