Archiv příspěvků 2011 – 2022

Mont Blanc nebo Elbrus?

zdroj: http://commons.wikimedia.org/

zasněžený Elbrus na pohlednici z 19. století zdroj: http://commons.wikimedia.org/

Snad na všech základních školách nás učili, že nejvyšším pohořím Evropy jsou Alpy a jejich nejvyšší hora, Mont Blanc, je nejvyšší horou Evropy. Ale pravda může být i jiná.


Jistě jsme již slyšeli, že hranice mezi Evropou a Asií vede přes pohoří Ural (ne hřeben, ale východní úpatí, leží tím pádem celý v Evropě), dále se už názory na vedení hranice dost liší. Někde se dočteme, že hranice mezi pohořím Ural a pobřežím Kaspického moře vede po řece Emba (nejvýchodnější možnost) nebo po řece Ural. V obou případech leží část Kazachstánu v Evropě. Ale v některých atlasech najdeme hranici až na hranicích mezi Ruskem a Kazachstánem. Dále pak po pobřeží Kaspického moře, ale mezi ním a Černým mořem je zase hranice sporná. U nás nejrozšířenější verze je ta, že hranice vede po řece Kumě, potom po řece Manyč a od jejího ústí do Donu po něm až do Černého moře. V závěsu za ní je vedení hranice po severním úpatí Velkého Kavkazu. Američtí geografové navrhují hranici po zdejším rozvodí. Ale už v tomto případě by Mont Blanc nebyl nejvyšší horou Evropy. Nejjižnější možnost vedení hranice je až na severních hranicích Turecka a Íránu. V tomto případě do Evropy patří Arménie a celé území Gruzie a Ázerbájdžánu.

http://commons.wikimedia.org/

Mont Blanc zdroj: http://commons.wikimedia.org/

Mně osobně se zdá nejlogičtější vedení hranice po Kavkazském rozvodí, nebo jinak řečeno po vrcholcích hlavního hřebenu, protože ten dává jasnou přírodní hranici.


Těžší otázkou ale zůstává, jestli je nejvyšší horou Evropy alpský Mont Blanc (4810 m n. m.), ležící v srdci Evropy, nebo neaktivní stratovulkán Elbrus (5642 m n. m.), ležící kousek severně od hlavního kavkazského hřebene. To si už rozhodněte sami.

Tagged as: , , , , , , , ,

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.