Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Retro Wigym

Oficiální logo projektu Retro Wigym

Oficiální logo projektu Retro Wigym

Jak by vypadala facebooková stránka naší školy, kdyby ji měla již od svého založení? Přesně tuhle otázku jsme si položili i s dalšími spolužáky, kteří na Wigymu nemají nic lepšího na práci, když jsme vymýšleli projekty, které bychom mohli zahrnout do Festivalu svobody, do nějž jsme přihlásili naši školu.

Ale pěkně popořádku. Na první letošní schůzce senátu před nás byla postavena výzva zúčastnit se Festivalu svobody, jenž se bude konat u příležitosti 25. výročí revoluce. Původní prospekty navrhovaly výstavy, besedy či koncerty, kde by si žáci připomněli, jakou svobodu projevu v této době vůbec mají. My jsme se ovšem rozhodli na to jít i z té opačné stránky. Ukázat studentům naopak to, jak školství a život kolem něj vypadal za minulého režimu. A tak se zrodil nápad na stránku Retro Wigym.

Trochu nervózní jsem napsal úvodní mail vedení, kde jsem naše nápady odprezentoval a zeptal se, zda by bylo možné nahlédnout i do starých školních kronik, abychom působili co nejautentičtěji. K mému překvapení byla odpověď nejen pozitivní, ale dokonce velmi nadšená a tak nás čekala cesta do ředitelny za účelem jiným než kázeňským (pro některé poprvé). Nevím, co jsem čekal, ale v momentě, kdy mi byly ukázány tři obrovské a tlusté knihy jsem trochu zpanikařil, že tolik toho v životě nepřečtu. Navíc při otevření historicky prvního zápisu na nás vykouklo písmo sice krásné, ale naprosto nečitelné a dešifrace nás stála dost času. Ale už po prvních pár stránkách nám bylo jasné, že jsme narazili na zlato. Dobové fotky, pořádání přednášek na téma „význam února 1948 pro lid a školství“, darování traktoru Kubáncům, pozměnění učebních metod tak, aby „žáci ovládli všechno vědění a aby se stali politicky uvědomělejší a vyspělejší“, tohle všechno jsme přesně chtěli najít, abychom dnešním studentům ukázali, jak jiné by to bylo tehdy. Jen si představte, že byste museli makat v ostravských závodech, aby škola mohla za ty peníze koupit traktor Kubáncům.

V rámci Festivalu svobody na naší škole, který je zaštítěn studentským senátem, ovšem proběhnou i další akce. 14. listopadu proběhne na škole retro den, kde jsou všichni vyzváni k tomu, aby se oblékli jak nejsocialističtěji dokážou. V pondělí na státní svátek pak proběhne průvod, v němž si připomeneme demonstrace z roku 89 a vše zakončí 19. listopadu přednášky o kultuře za komunistů, promítání filmu Občanský průkaz a beseda s perzekuovaným páterem Líznou. Na dozvuky celé akce se pak budete moci těšit i na dni otevřených dveří.

Za organizátory Festivalu svobody na Wichterlově gymnáziu Albert Bašniar.

Vypadalo by tak logo Wichterlova gymnázia?

Vypadalo by tak logo Wichterlova gymnázia?

Zmíněnou stránku Retro Wigym naleznete na: Facebook.com/retrowigym

Tagged as: , , , , ,

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.