Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Sonet pro ty, kteří necvakají

revizor

Odznak revizora DPO, Zdroj: http://odbory03.wz.cz/revizo-i.html

Taky znáte ten tísnivý pocit, když v tramvaji či autobuse zazní věta “přepravní kontrola, připravte si jízdenky, prosím”? Do prekérní situace se dostal i “lyrický subjekt” následujícího textu, který zahajuje urychlenou evakuaci z dopravního prostředku. Autorky textu, Kateřina Tylová a Kateřina Frolíková, vtiskly básni formu literárně poetického útvaru zvaného sonet. Tento královský žánr lyrické poezie, jak si jistě pamatujete z hodin českého jazyka, proslavili F. Petrarca a W. Shakespeare. Znělka obou Kateřin byla otištěna v Alamanachu žákovské a studentské poezie, kterou před nedávnem vydalo Středisko volného času v Moravské Ostravě.

 

 

Sonet o tramvaji číslo 8

Jedu takhle tramvají
s myšlenkami ve vesmíru,
čtu si knížku o Nebelvíru
a sedím radši potají.

Lidé kol mě kmitají,
až na muže v kníru.
Ten rozhodně není v míru
s lidmi, kteří necvakají.

Už se zvedá pomalu,
už si  vyhléd´ snadnou oběť –
načerno jedoucího ožralu.

Já hned radši vystupuju,
Nechci míti zase potíž –
domů pěšky mašíruju.

Almanach

Almanach žákovské a studentské poezie, SVČ Moravská Ostrava

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.