Časopis studentů Wichterlova gymnázia

„Já mám Shakespeara opravdu nesmírně rád“

Martin Hilský a William ShakespeareProfesor angličtiny, lingvista a shakespearolog. To je velmi stručný souhrn činností muže s velkou osobností – Martina Hilského. Tento překladatel kompletního díla Williama Shakespeara dosáhl za svůj život řady titulů a mnoha ocenění. Mezi nejvýznamnější patří česká státní medaile Za zásluhy z rukou Václava Klause v říjnu 2011 nebo Cena Josefa Jungmanna z roku 1997 za nejlepší český překlad Sakespearových Sonetů. Roku 2001 se dokonce zařadil mezi členy Řádu britského impéria, čímž byl prokázán Hilského význam nepochybně i mimo hranice České republiky.

Neuvěřitelně skvělý řečník. Také takto by se dala charakterizovat jedinečnou schopnost Martina Hilského strnout posluchače. Ostravští příznivci pražského anglisty se s Martinem Hilským mohli setkat na vlastní oči . V rámci týdne knihoven, který byl letos věnován proslulému anglickému dramatikovi, probíhaly výstavy knih, vědomostní kvízy i jiné aktivity. Jednou z nich bylo právě samotné vystoupení tohoto odborníka na Williama Shakespeara, které se konalo 4. října v Ústřední knihovně města Ostravy. Hlavním tématem byl nejen vliv anglické reformace na tvorbu alžbětinského dramatika, ale především na anglickou společnost přelomu 16. a 17. století.

Martin Hilský během svého života působil coby vědecký pracovník na fakultě Lincare College Univerzity Oxford. V současnosti vyučuje anglickou literaturu na Karlově univerzitě, své alma mater, a v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě.

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.