Časopis studentů Wichterlova gymnázia

“Nemáš radši kyšku?”

TGM

TGM ve věku 27 let

Tento příběh mi vyprávěla má babička. Měla tetu, která se ještě jako mladé děvče před první světovou válkou setkala s Tomášem Garriguem Masarykem, tehdy poslancem rakousko-uherského parlamentu.

Má praprateta Anna Londýnová se v roce 1911 ucházela o přijetí ke studiu na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí. Její otec František ji tehdy vezl na přijímací zkoušky a čekání využil k setkání s profesorem Masarykem, kterému pomáhal organizovat předvolební kampaň na Valašsku.
Praprateta vzpomínala, jak se před přijímacími zkouškami setkala s vysokým pánem, který ji sám první pozdravil, zajímal se o její zkoušky a popřál úspěch. A hlavně jí říkal „slečno“! To zatím vesnické děvče nezažilo, bylo to poprvé, co se k ní někdo choval jako k dámě.
ilfPo zkouškách se s ní ještě jednou setkal a rozloučil se slovy: „Přeji vám úspěch. Náš národ potřebuje co nejvíce chytrých a pracovitých lidí.“
Praprateta si tohoto setkání velice vážila, zejména později, po vzniku Československa, kdy se z profesora Masaryka stal jeho první prezident. Byl to první muž, který ji nazval slečnou …

I další příhoda, která se v naší rodině traduje, se váže k T. G. Masarykovi.
Babiččin dědeček František Londýn v mládí studoval práva ve Vídni a setkal se tam s českým vyučujícím Tomášem Masarykem, který byl přítelem a oporou českých studentů. Dědeček nakonec studia nedokončil, protože se musel vrátit do rodné vesnice a převzít starost o rodinnou restauraci a s akademickým prostředím se tak rozloučil.

Na jaře 1910 se jednou u mého prapradědečka objevila děvečka, že prý před hospodou stojí nějaký pán a chce s ním mluvit. Prapradědeček měl dost práce, nechal návštěvníka čekat, ale nakonec vyšel ven se podívat. A byl to jeho starý známý Tomáš Garrigue Masaryk!
il2Přivítání po letech bylo bouřlivé. Hostu byli představeni všichni přítomní a ženské osazenstvo dostalo hned za úkol nachystat dobrý oběd, protože od vlaku to bylo daleko a hostu jistě vyhládlo. Staří kamarádi mezitím probrali historii a začali se věnovat i důvodu návštěvy. Masaryk kandidoval za Valašsko do parlamentu a chtěl po Františkovi pomoc s předvolební kampaní, zejména setkáních s voliči.
Po čase se ozvalo:
„Pánové, nechte toho na chvíli. Oběd je na stole!“
Z kuchyně zavonělo upečené kuře a Masaryk se zarazil.
Františku, nemáš radši kyšku? Já ji mám rád a dlouho jsem ji už neměl!
A tak se účast profesora Tomáše Garrigue Masaryka v Říšském sněmu pekla nad talířem maštěných brambor a džbánkem kyšky…

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.