Archiv příspěvků 2011 – 2022

Putování po židovských památkách – část 2.

IMG_20170122_145741

Obřadní síň Nového židovského hřbitova

Ve druhém díle putování po židovských památkách si projdeme židovské památky, a zejména některé synagogy, v Ostravě. V hlavním městě českého Slezska se v minulosti nacházelo šest významnějších synagog. Žádná z původních židovských modliteben se ovšem roku 2017 nedožila, a tak si dnes můžeme připomenout už jen jejich pozůstatky. No, pozůstatky… U většiny z nich byste ani nepoznali, že na daném místě nějaká synagoga vůbec kdy stála. Ty šťastnější se dočkaly alespoň připomínky v podobě drobného památníku.

Během dvacátého století Ostrava čítala kolem 12 000 obyvatel židovského vyznání. Velká část z nich žila ve Slezské Ostravě, která bývala židovskou obcí. V této části také rovnou započneme náš výlet moravskoslezskou metropolí. Nacházíme se tedy před novým židovským hřbitovem (ten starý ležel v dnešním Sadu dr. Milady Horákové, ale o tom až posléze). Můžete zde vidět více než sto padesát náhrobků. Vedle hřbitova stojí také obřadní síň s významnou pamětní deskou obětem ostravského holocaustu.

IMG_20170122_151815

Pozůstatky pamětní desky odkazující na hlavní synagogu v centru Ostravy

Ačkoliv se do Slezské Ostravy už více vracet nebudeme, z její blízkosti se moc nevzdálíme. Naším dalším zastavením si připomeneme tu vůbec nejdůležitější zdejší synagogu. Ostravská tzv. hlavní synagoga byla postavena roku 1879 v místech dnešního OC Laso. Jenomže krutá druhá světová válka postihla i tuto mohutnou stavbu, a tak byla vypálena v červnu roku 1939. Ještě před nedávnem bylo možné na tomto místě
nalézt pamětní desku. Dnes se zde ovšem nenachází už ani ta, byla totiž rozkradena vandaly.

Dále se přesouváme do Přívozu přímo na ulici Hlávkovu. Po této synagoze už jako by se slehla zem. V místech, kde modlitebna stávala, se dnes nachází soukromý pozemek s parkovištěm. Byla vypálena o tři dny dříve než hlavní synagoga.

IMG_20170122_154447

Památník obětem vůbec prvního transportu židovského obyvatelstva z Ostravy

Abychom z této části ovšem neodcházeli s prázdnou, opět se přesuneme. Přicházíme k vlakovému hlavnímu nádraží. Právě zde si totiž můžeme prohlédnout památník věnovaný obětem vůbec prvního transportu židovského obyvatelstva z Ostravy. Přesně před sedmdesáti lety od odhalení tohoto objektu (15. října 2009) se odsud vypravil do polského Niska nad Sanem.

IMG_20170212_132933

Pomník obětem holocaustu v sadu Dr. Milady Horákové

V řadě třetí synagoga se nacházela poblíž dnešního Polského domu. Ortodoxní synagoga svou finální podobu získala roku 1927. Svitu slunečních paprsků se ovšem dlouho netěšila. Nacisté ji vypálili stejné noci jako synagogu hlavní.

A nyní přecházíme do Moravské Ostravy. Pomník obětem holocaustu stojí v místech, kde se v minulosti nacházel židovský hřbitov (dnes označován jako starý židovský hřbitov). Byl odhalen roku 1993 za přímě účasti tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. Na území dnešního sadu Dr. Milady Horákové bylo pohřbe
no až 6 000 židů. Ve druhé polovině osmdesátých let byl však hřbitov zrušen a asi padesát náhrobků bylo převezeno právě na hřbitov nový.

Naší poslední zastávkou je synagoga ve Vítkovicích navržená známým ostravským architektem Felixem Neumannem. Dostavena byla roku 1911 a impulzem k tomu byl postupný nárůst židovského obyvatelstva v Ostravě. Stejně jako ostatní synagogy byla ovšem roku 1939 vypálena nacisty.

Tagged as:

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.