Časopis studentů Wichterlova gymnázia

ZBOROV 100, připomeňte si československé legionáře

Výstava ke 100. výročí bitvy u Zborova

Výstava ke 100. výročí bitvy u Zborova

V pondělí 12. 6. 2017 byla v Nové aule VŠB-TUO slavnostně odhalena výstava k 100. výročí bitvy u Zborova, bitvy, která byla významným milníkem pro československé jednotky během první světové války. Při návštěvě této expozice můžete zhlédnout malby, zdokumentované vzpomínky legionářů, umělecké texty a mnohé další zajímavosti. Tento projekt vznikl pod záštitou Legionářské knihovny, jejímž předsedou je Vítězslav Uvíra, budoucí student historie a především absolvent našeho gymnázia. Co o celé akci říká on sám?

„2. července se bude připomínat 100. výročí bitvy u Zborova a náš spolek napadlo tuto událost veřejnosti co nejlépe představit. Mnoho lidí totiž o této významné, i když z válečného hlediska zcela nepodstatné, bitvě nemá ani ponětí. Je to dáno hlavně tím, že v minulém období nebyli legionáři jednoduše v módě.113

Oproti tomu v meziválečné době existovala tzv. legionářská kultura. Byla psána díla legionářské literatury, tvořily se obrazy a sochy, konaly se různé pietní a kulturní akce, jednoduše část tehdejší kultury stála na svých hrdinech. Oproti jiným vojensko-historickým spolkům se ten náš nezabývá legiemi pouze ze suchého historického pohledu, ale snaží se na legie dívat zajímavěji skrz samotné legionáře a jejich kulturu. V tom také spočívá největší rozdíl naší výstavy oproti jiným. Nenabízí nudná fakta a data, ale návštěvník si může přečíst autentické vzpomínky a příhody legionářů. Mimo to jsme se pokusili navázat na jisté tradice a tak můžete vedle kopií děl meziválečných autorů najít také sérii obrazů vytvořených pro toto výročí.

Mezi několika vystavenými exponáty, z nichž většinu zapůjčilo Ostravské muzeum, nalezneme uniformu italského legionáře nebo indiánské mokasíny z jelenice, které si nějaký legionář zakoupil při cestě z ruského Vladivostoku přes Ameriku v Kanadě. V minulosti se v Ostravě nacházela dokonce celá expozice věnovaná legiím. Dnes z ní existuje už jen malá část, a to dobové tiskoviny, časopisy, ale i rozkazy v Archivu města Ostravy. Část, která po oddělení archivu od muzea zůstala na Staré radnici, byla bohužel kompletně zničena za druhé světové války, když ji tehdejší Němci dosazený ředitel objevil uskladněnou v bednách na půdě muzea.”

Výstava bude v Nové aule VŠB-TU otevřena pro veřejnost do 12. července. Jste srdečně zváni.

 

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.