Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Studenti v Brně rozhodovali o Evropské unii

Společné foto účastníků

Zdroj: http://www.rozhodujoevrope.cz/

Od 18. do 22. září probíhalo v prostorách brněnského Hotelu Continental Modelové zasedání institucí Evropské unie. Téměř sedmdesát zástupců jednotlivých zemí (Rada Evropské unie) a frakcí (Evropský parlament) mezi sebou diskutovalo o podobě návrhů nařízení Evropské komise.

Pro všechny zúčastněné studenty tento projekt odstartoval již během jara letošního roku, kdy se v celé České i Slovenské republice konalo 22 regionálních seminářů s celkovou účastí kolem 650 středoškoláků. Zde byly na „půdě Evropského parlamentu a Rady Evropské unie“ řešeny otázky současné situace v Evropské unii. Účastníci se však zapojovali také do strukturovaných dialogů s osobami s rozhodovací pravomocí.

modelové zasedání

Zdroj: Zdroj: http://www.rozhodujoevrope.cz/

A právě sedm desítek studentů vybraných na základě úvahy na téma „Jak by měla Evropská unie hovořit s mladými lidmi?“ postoupilo do mezinárodního týdenního simulovaného jednání v Brně, kde měli šanci potkat se s osobami s rozhodovací pravomocí a zkusit si na vlastní kůži legislativní proces Evropské unie. Mezi simulacemi Rady Evropské unie a Evropského parlamentu byly také besedy například s europoslanci Jiřím Pospíšilem, Olgou Sehnalovou a Ivanem Štefancem, s bývalým místopředsedou Evropského parlamentu Liborem Roučkem nebo s Martinem Hrabálkem z Mendelovy univerzity. V závěru celotýdenního programu studenti obdrželi Youthpassy, oficiální certifikáty potvrzující účast v projektu, a byli vyhodnoceni čtyři nejaktivnější europoslanci i ministři simulovaného jednání. Mezi těmi nechyběl bývalý student Wichterlova gymnázia Filip Klumpar. Vítězové se navíc mohou těšit na listopadovou konferenci v Bratislavě, kde budou všechna závěrečná ustanovení prezentovat před vrcholovými politiky.

Tagged as: ,

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.