Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Téma: Írán – 1. úpadek Persie

Iránská vlajka

Iránská vlajka. Na hranicích bílé s červenou a modrou je dohromady 22krát napsáno „Bůh je veliký.”

Persie kdysi byla velkou říší. Všichni ji známe z příběhů řecko-perských válek, Alexandra Velikého nebo Marka Licinia Crassa. Přesto říše upadla a stala se pouze nevýznamným Iránem. To se ale změnilo s příchodem roku 2020. V první části se budu zaměřovat na úpadek perského státu a jeho transformaci v prozápadní Irán. V druhé části popíši období revoluce na přelomu 70. a 80. let. Ve třetí části vysvětlím moderní historii země a dopad možné války se Severoatlantickou aliancí.

V souvislosti s nedávnou smrtí generálmajora Kásima Sulejmáního se objevilo mnoho novinových článků, nejprve na téma smrti generálmajora, potom o možných politických následcích a nakonec o možné třetí světové válce. „Proč se to stalo?“ je otázka, kterou se určitě někteří lidé pokládají. Pro pochopení, proč jsou Spojené státy Americké ve sporu s Iránem, nebo proč existuje v oblasti Blízkého tolik náboženských problémů, je důležité znát historii, která k této události vedla.

V druhé polovině osmnáctého století byla Persie (pojmenována Irán až v roce 1935) upadající zemí, ve které proběhla občanská válka. V roce 1796 Ruské carství zaútočilo na Kavkazské území, které bylo mnoho století součástí Perské říše. Tenkrát Rusové neuspěli a Persii kontrola nad územím zůstala.  V letech 1804-1813 ale proběhla další válka, ve které Rusové zvítězili. Mírová dohoda zajistila Rusku kontrolu nad Kavkazem. Během let 1826-1828 Iránský vládce Fát Alí Šáh za podpory protiruských Britských agentů zaútočil na Rusko. Nejprve postupovali, ale potom Peršané prohráli několik bitev a Britové jim odmítli pomoct, což vedlo k Perské porážce. Persie ztratila další území a byla nuce zaplatit 20 milionů rublů jako reparace. Tehdy Persie získala stejné hranice, které má Irán dodnes.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Map_Iran_1900-en.png

Mapa Iránu, ukazující územní ztráty na Kavkazu a pozdější ruskou a britskou sféru vlivu.

V roce 1906 byl vytvořen 1. Perský parlament, který však měl pouze omezenou moc. V roce 1907 si Rusko a Velká Británie rozdělili sféry vlivu v Persii. Rusko získalo vliv nad severní polovinou Persie, která sousedila s Ruským územím na Kavkazu a ve střední Asii. Británie získala vliv nad jihovýchodní šestinou území, která sousedila s Britskou Indií a kde byla v následujícím roce nalezena ropa. Zbylé území mělo zůstat neutrálním.

Během první světové války proběhly na území Persie boje mezi Osmanskou říší na jedné straně a Ruskem s Británií na straně druhé. Persie však zůstala oficiálně po celou válku neutrální. Po válce, v roce 1919, se Britové pokusili obsadit Persii jako protektorát, aby zabránili Sovětům v postupu směrem k Britské Indii. Protektorát vytvořen nebyl, ale Sovětskou invazi z roku 1920 Britové pomohli porazit.

https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEvY29tbW9ucy8zLzM3L1JlemFfU2hhaF9wb3J0cmFpdF8xOTQwXzIuanBn

Plukovník Rezá Pahlaví, který se z vojína nakonec stal šáhem.

Po svém převratu proti dynastii Kádžárovců se novým vládcem Persie stal kozácký plukovník Rezá Pahlaví a v roce 1925 se korunoval šáhem. Byl obdivovatelem změn v Turecku a také začal sekularizovat a modernizovat zemi. Jako součást reforem bylo zlepšeno školství a zdravotnictví, zmodernizováno trestní a veřejné právo a změnilo se jméno státu na Irán. Aby se země přizpůsobila západnímu světu, zakázal nošení závojů a podporoval západní oblečení.

Shah fullsize.jpg

Mohammad Reza Pahlavi, poslední šáh Iránu.

V meziválečném období získali v Iránu velký vliv Němci. Proto Irán odmítnul vyhnat Němce ze země za druhé světové války. To vedlo k Sovětsko-Britské invazi a okupaci země. SSSR získal sever země, Británie jih. Rezá Pahlaví byl sesazen a jeho místo získal jeho syn Mohammad Reza Pahlaví. V roce 1943 proběhla konference v Teheránu, která zaručila Iránskou samostatnost. Sověti ze země odešli v polovině roku 1946.

Po druhé světové válce bylo v Iránu období nestability. V roce 1951 se stal předsedou vlády Mohammed Mosaddeq, který znárodnil Britská ropná pole. V roce 1952 přišel předseda vlády o moc. V roce 1953 proběhly dvě revoluce. První, která chtěla Mosaddeqovi vrátit moc, neuspěla. Druhá, na podporu (s podporou americké CIA) Pahlavího, byla úspěšná a vytvořila absolutní monarchii. Během dalších 26 let se oblíbenost Pahlavího snižovala, až v roce 1979 proběhla Islámská revoluce…

Tagged as:

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.