Archiv příspěvků 2011 – 2022

PAPÍR vs. POČÍTAČ

Zdroj: svobodauceni.cz

Zdroj: svobodauceni.cz

Před několika málo lety zrušilo Finsko i USA výuku krasopisu. Místo toho přibude dětem nový předmět – psaní na klávesnici. Děti budou vedeny k tomu, aby bez věnování pozornosti vlastním prstům na klávesnici byly schopny psát tzv. automatizovaně. To znamená, že by děti měly být schopny psát a u toho vykonávat i jinou činnost. Tento fenomén by se údajně měl v průběhu několika následujících let dostat i do ČR. Je však tento krok správný?
Mnozí lidé tvrdí, že děti chodí do školy, aby byly připraveny bezproblémově nastoupit do práce a její náplň vykonávat bez větších obtíží. Jak je obecně známo, profesí, které by vyžadovaly znalost krasopisu je v dnešní době jen hrstka. Papír totiž postupně nahrazují počítače. Není tedy divu, že ve většině povolání je nezbytnou nutností schopnost používat počítač a podobná zařízení. Proto se vlády mnoha států rozhodly nahradit výuku krasopisu informatikou a podobnými předměty.
Toto se mnoha lidem donedávna jevilo zcela logické a ke změně přistupovali se skutečným nadšením. Poté, co se ale široká veřejnost dozvěděla o výsledcích mnoha studií na toto téma, se ale názory začaly měnit.
Výsledky těchto studií ukázaly, že krasopis napomáhá při tvorbě jemné motoriky a při vývoji mozku. Například dle studie Washingtonské university člověk při psaní rukou používá části mozku, které při psaní na stroji spí. Tento šokující fakt by mohl být vysvětlením toho, proč studenti, kteří si zápisky píší rukou, si pamatují výklad látky lépe, než studenti kteří si zápisky dělají na počítači nebo tabletu.
Nezdají-li se vám však předchozí důvody, proč u výuky krasopisu setrvat, dostačující, nemusíte mít strach, existuje i mnoho dalších. Hned prvním z nich je ten, že děti, které ve škole neabsolvují výuku psaní, se s vysokou pravděpodobností nebudou umět ani samy podepsat. Potom budou nuceny veškeré smlouvy vyřizovat online, což se z počátku může jevit jako výhoda, ale již po několika málo okamžicích každému dojde, že je to celé vlastně jen jedna velká past. Vytvořit falsifikát ručně vyplněné a podepsané smlouvy totiž dá i profesionálovi docela dost práce, ale zfalšovat smlouvu vyhotovenou na počítači dokáže i úplný začátečník několika kliknutími.
Jednoduše řečeno, umět ovládat elektronická zařízení je nutnost, bez které se v dnešní době můžeme jen stěží obejít. Je tedy pravda, že by děti měly být v tomto oboru vzdělávány, ale rozhodně by se to nemělo dít na úkor znalosti vázaného písma. Jak totiž mnozí vědci tvrdí: „Krasopis je nepostradatelnou součástí vzdělání, neboť jeho funkce nespočívá jen v záznamu informací, ale i v rozvoji mozku a vývoji jemné motoriky nezbytné i během zavazování tkaniček.“ Bylo-li by skutečně nezbytné výuku vázaného písma zrušit, měly by děti mít alespoň předmět jako tvoření nebo kreslení, které (byť jen částečně) mohou také napomáhat ve vývoji mozku. Kreslení nebo tvoření má ale jen zástupnou funkci, a i když rozvíjí fantazii, dále už k ničemu neposlouží.

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.