Archiv příspěvků 2011 – 2022

Itálie, křižovatka chorob

Via Appia

Zdroj: romesite.com

Itálie, země, jejíž břehy jsou omývány Středozemním mořem, kolébka renesance, kdo by ji neznal? Vždyť již odedávna je právě tato země pravým epicentrem veškerého dění. Šířilo se odtud křesťanství, renesance, ale i morové nákazy a v dnešní době nechvalně proslulý Covid 19. Proč tomu tak ale je? Proč má většina pandemií svůj počátek právě zde?
Odpovědi na tyto otázky překvapivě nenalezneme jen v historii posledních pár desítek let. Abychom je totiž našli, budeme muset zabrousit do dob dávno již minulých, do dob starověku. Právě v tomto období bylo Římské impérium jednou z největších mocností světa. Mělo relativně vyspělou politiku, ekonomiku i vojenství a tak se stalo, že získalo rozhodující moc nad obrovským územím, které se rozkládalo nejen na území Evropy. Aby si však vládnoucí vrstva svou moc udržela, musela nějakým způsobem zajistit spojení mezi jednotlivými částmi říše. V této době tedy celá Itálie zaznamenala obrovský rozvoj z hlediska infrastruktury a stala se tak centrem cestovního ruchu.
Léta šla dál a slavná Římská říše dospěla ke svému zániku, Itálie si však nadále nesla své výsady a nepřestávala být rušnou. S rozpadem Itálie totiž jistým způsobem souvisí i nástup nové víry – křesťanství. O tomto tématu by se dalo jistě velice dlouho polemizovat, ale na to teď není čas. Rovnou k věci: Přesto že právě v Římě byli křesťané pro své přesvědčení dlouhou dobu nenáviděni a pronásledováni, se po vydání Milánského ediktu rozhodli zvolit si toto město sídlem papeže a zároveň tak i řídícím centrem celé katolické církve, která byla i svou vlastní zásluhou dlouhá léta jedinou uznávanou církví. Skrz Itálií proudily davy. Tato skutečnost se ale v budoucnu ukázala katastrofickou.
Aby toho všeho ale nebylo málo, na scénu nastoupilo i mořeplavectví. Byly to právě lodě, které jako první po velmi dlouhé době umožnily Evropanům zajistit si první kontakty a posléze i obchody s civilizacemi odlehlých koutů světa. Velkou roli v této době hrála zejména Jihovýchodní Asie. Bohužel je však právě zde neuvěřitelně vysoká koncentrace chorob, a to zejména těch virových. Tyto choroby obvykle zpočátku parazitují na vodních ptácích, ze kterých se přenesou buďto na drobné členovce parazitující na zejména hlodavcích a ti nakazí člověka, anebo přímo na člověka. Obě cesty vedou ke zhruba stejnému výsledku – počátku epidemie. Začínaly tak například epidemie chřipek, ale i epidemie černého moru (přestože mor je bakteriálního původu).
Někdo by mohl tvrdit, že jde o nešťastnou shodu okolností, někdo by to mohl svádět na osud, všechno to ale budou jen teorie a dohady. Faktem ale zůstává, že tento shluk okolností měl za následky už několikrát v historii pohromy drastického rozsahu.
Vyvstává teď ale otázka, jak s tím vším souvisí již zmiňovaná pandemie C-19, když ona slavná éra mořeplavectví již dávno minula. Odpověď se může zpočátku zdát neuvěřitelně jednoduchou. V severní Itálii se nachází nezpočet továren jejichž zaměstnanci jsou zejména čínského původu. Právě v době, kdy se koronavirus začínal šířit, se v Číně slavil již dlouho očekávaný nový rok. Logicky se tedy většina zaměstnanců vrátila domů oslavit svátky a zpochybnila tak hrozbu koronaviru. Po svátcích se samozřejmě všichni svorně vrátili do práce a přivezli Evropanům malý suvenýr z Wu-Chanu. V severní Itálii právě vrcholila lyžařská sezóna a tak bylo prakticky nemožné, aby se odtud nedostala alespoň tisícovka nakažených. Po krátké době si ale člověk začne říkat, jestli je možné, aby to vše byla skutečně jen shoda okolností. Tato otázka však pro mnohé zůstává stále nevyřešenou… Třeba něco napadne právě Vás.
Jen pozor aby to nebyl koronavirus…

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.