Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Učitelská aura

Ilustrace učitelské aury, Autorka: Karin Henseler, Pixabay

Lidé mají superschopnosti pouze ve filmech, nikoliv v reálném životě. Dokonce ani v těch filmech je povětšinou nemají všichni, nýbrž jen ta hrstka vyvolených. V realitě ovšem někdy nastává opačná situace, kdy někteří nemají schopnosti žádné – to už ale odbíhám.

Po sedmi letech pozorování kantorského sboru vám hrdě prezentuji výsledky své studie, v níž jsem se zaměřil na superschopnost, která spojuje všechny vyučující. Každého učitele totiž doprovází jistá aura. Aura, která má schopnost vykouzlit studentům úsměv na tváři. Právě na základě této skutečnosti můžeme dělit aury do dvou následujících kategorií.

a) Příchozí úsměv

Studenti smutně sedí v lavicích. Neví, co se svými životy. Čekají na někoho, kdo by je inspiroval, kdo by je nasměroval. A tu hle, přichází kantor. Celá třída se prosvítí a žáci se radují, že odolali našeptávání Ďábla a nešli na Havlovku. Vzývají Slunce a užívají dne, ví totiž, že dnešek za to bude stát. S příchodem učitele přichází i úsměv, ale s odchodem učitele zase odchází.

b) Odchozí úsměv

Studenti sedí v lavicích, tiše, nehnutě. Očekávají nejhorší. Cítí se jako v příkopu, z něhož není úniku. Slyší zvonění a už je tady! Kantor ve dveřích, dívajíc se na ně, jako hladová šelma na svou kořist. Nadvláda teroru je tu – řev a panika – zachraň se, kdo můžeš! Žáci musí přežít 45 minut, poté přichází svoboda. S dalším zvoněním budou propuštěni. Očekávají jej víc, než děti dárky pod vánočním stromkem. Už jej slyší – ten slastný zvuk – takhle zní svoboda. Šelma se odebírá ke dveřím, pomalu, studenti ji nejistě pozorují. Hned, jak zmizí z obzoru, vykouzlí se jim všem, jakoby kouzlem, úsměv na rtech.

S jistotou nelze říct, který typ ve školství převažuje. Je však velmi pravděpodobné, že každý z nás má zkušenost s těmito dvěma superschopnostmi. V některých případech jsou díky nim studenti motivováni k nadlidským výkonům, jindy jim ovšem berou poslední zbytky sil…

Tagged as: , ,

Komentáře nejsou povoleny.