Archiv příspěvků 2011 – 2022

Vznik Gaučingu

Co člověk, to názor na vznik Gaučingu. Jedno je ovšem jisté – jedná se o prastaré učení, které se předávalo po mnoho generací. V průběhu času se styl Gaučingu vyvíjel a s ním i jeho uživatelé. Gaučingoví myslitelé si již od počátku věků kladli otázky jako: „Byl dříve člověk, nebo gauč?“ a „Co je smyslem Gaučingu?“ – dodnes však nelze jednoznačně odpovědět. Ovšem okolo různých myšlenek se vytvořily zástupy přívrženců, kteří dali vzniknout tzv. Gaučingovým školám.

Od mýtů až po fakta

O historii gaučingu vypovídají bohaté písemné a hmotné prameny. Mladší, vědecky erudovaná, generace mistrů Gaučingu tyto prameny kriticky analyzuje a argumentuje doložitelnými fakty. Dobu vzniku Gaučingu nejsou zatím přesně schopni určit (a ani jeho zakladatele). Odvolávají se především na artefakty a muzejní exponáty nábytků, které svým tvarem či funkcí připomínají gauč.

Druhým, o něco hlasitějším proudem jsou staří mistři a guruové. Ti se nedrží pouze hmatatelných důkazů, ale obvykle zasazují své teorie do bájných příběhů. Nejedná se o jednotný směr – mnoho bájí, zdá se, má jistý gaučingový podtext, který byl záměrně zatajen.

Teorie sedmého dne

Odpočívající Bůh záměrně zobrazen bez svého gauče, Zdroj

Přívrženci této teorie věří, že Bůh stvořil vše, co existuje v šesti dnech a sedmého dne odpočíval. Kde ovšem odpočíval? Správně – na svém gauči. Apoštolové prý tuto část z První Mojžíšovy knihy vymazali, neb se jim nezdála dost vhodná, v jejich podání totiž ukazuje na to, že Bůh potřebuje nábytek, což podrývá jeho autoritu.

Dodnes se nepodařilo přimět Vatikán k návratu gauče na jeho právoplatné místo. Mnoho zastánců teorie sedmého dne se však svého cíle již vzdalo, zbývá pouze hrstka nezlomných.

 

Teorie 11. přikázání

Důkaz Jidášovy zrady – chybí 11. přikázání, Zdroj

Podle jistých teoretiků se Ježíš Kristus snažil po Poslední večeři představit 11. přikázání. To prý mělo znít: „Na gauči svém odpočívat v klidu a míru budeš.“ Ješitný Jidáš Iškariotský jej ovšem zaprodal Římanům. Podle této teorie byl Jidáš synem význačného řemeslníka, který se zabýval výrobou židlí. Kdyby Ježíš ohlásil 11. přikázání, všichni křesťané by okamžitě nahradili židle gauči. Tím pádem by Jidášova rodina skončila v chudobě – rozhodl se tedy zakročit. Dodnes se jedná o jeden z nejhorších činů lidského pokolení.

Teorie Buddhova odkazu

Socha meditujícího Buddhy, Zdroj

Siddhártha Gautama, dnes známý jako Buddha, založil Buddhismus a naprosto tím změnil dosavadní chápání světa. Vnesl do něj karmu, osud a reinkarnaci. Každý smrtelník slyšel o nirváně – očištění. Buddha učil trpělivosti a meditaci, tvrdil, že je možné dojít očištění na Zemi, pokud člověk vede dobrý a spořádaný život.

Hleďme tedy, k dosažení nirvány je nutno meditovat a udržovat se v klidném stavu… To zní velmi podobně Gaučingu. Mnoho příznivců této teorie právě tvrdí, že jejím základem je snaha dosáhnout duchovní čistoty. Čímž vlastně označují Buddhu nejen jakožto zakladatele Buddhismu, ale i Gaučingu.

Teorie zrcadlení

Biologové a etymologové na celý počátek Gaučingu ovšem nahlížejí rozdílně. Podle nich je velmi pravděpodobné, že lidé takové chování převzali od divokých zvířat, nejspíše pak lvů. Lvi, králové divočiny, totiž celý den proleží na vyhřátých kamenech. Pravěcí lidé pak toto chování napodobovali a zároveň si jej cíleně upravovali. Z nepříjemných kamenů se staly příjemné a polstrované gauče.

Tagged as: , ,

Komentáře nejsou povoleny.