Archiv příspěvků 2011 – 2022

Kulturní odkaz Gaučingu

GAUČ PŘED RODNÝM DOMEM S. FREUDA. ZDROJ: PRIBOR.CZ

Gaučing je s námi přítomen po mnoho generací. Je tedy přirozené, že jeho vliv jde vidět i v naší kultuře, především citelný je pak v moderních subkulturách. V průběhu let se přítomnost Gaučingu projevovala různě, a to dokonce i na atypických místech.

Sigmund Freud

Český rodák z Příbora a zakladatel psychoanalýzy. Jeden z nejvýznamnějších mužů psychologie vůbec. Jeho nejznámější pomůckou byla pohovka (gauč), na ni si posadil své pacienty. Ti v ní leželi a vraceli se ve svých vzpomínkách do dob dávno minulých, aby zjistili, co jim způsobuje psychické problémy. Freud totiž přišel s revoluční myšlenkou – naše duševní potíže jsou způsobeny traumaty z dětství. Postupem času se Freudova pohovka stala symbolem psychologie i psychiatrie. Odborníci ji používají dodnes, taková je síla Gaučingu.

Homer Simpson

Mistr Homer Simpson praktikující Gaučing, Zdroj

Jeden z nejznámějších fiktivních charakterů vůbec, neuvěřitelný srdcař s jednociferným IQ. Muž, jehož celá rodina ovládla umění Gaučingu, a to za pomoci tzv. „couch gag“ (gaučového gagu čili úvodní znělce celého seriálu), kdy se Simpsonovi snaží posadit na svůj rodinný gauč, ale vždy je něco jinak!

Al Bunda

Velmistr Al Bunda blížící se k nirváně, Zdroj

Tvrdě pracující muž, který se vždy rád vrací ke svému gauči. Sarkastický, chladný a neobětavý prodejce bot, kterému jde o jediné – konečně se posadit na svůj gauč. Skutečný vzor i pro mistry Gaučingu.

Železný gauč

Původně se jednalo o gauč, dnes pouze o trůn, Zdroj

Ačkoliv se nejedná o příliš známý fakt, George R. R. Martin, autor Hry o trůny, původně plánoval použít Železný gauč (Iron Couch), jeho editor však gauč odmítl, a dokonce se tomuto nápadu vysmál. Martin tedy musel z gauče udělat trůn (židli). Proto tedy máme Železný trůn (Iron Throne). Jakožto důkaz pro tento fakt slouží i početnost rodu Targaryenů. Gauč by byl schopen pojmout více členů rodiny zároveň, na rozdíl od trůnu, na němž může sedět pouze jeden.

Samotný Martin se k této příhodě nikdy nevyjádřil, a při dotazech ji dokonce popírá. Můžeme tedy s naprostou jistotou říci, že na něm zanechala duševní jizvu.

Tagged as: , , ,

Komentáře nejsou povoleny.