Archiv příspěvků 2011 – 2022

Volební systémy – část 8: Lucembursko

Lucemburská vlajka

Každá demokratická země má svůj vlastní volební systém. Pojďme se tedy podívat do různých zemí a povšimnout si jejich jedinečných volebních systémů. Dnes se budu zabývat Lucemburskem.

Lucembursko je malou zemí s šesti sty tisíci obyvateli v západní Evropě. Je to monarchie, jediné velkovévodství na světě.

Jako ve většině zemí světa je moc rozdělena na výkonnou, zákonodárnou a soudní. Soudní moc je nezávislá na ostatních. Výkonnou moc tvoří velkovévoda a vláda.

Chambre des députés

Moc legislativní je tvořena lucemburským parlamentem. Jedná se o unikamerální (jednokomorový) parlament tvořený poslaneckou sněmovnou. Poslanecká sněmovna má šedesát křesel. Volby probíhají každých 5 let.

Grafické znázornění rozdělení křesel

Volební systém Lucemburska je velice podobný tomu v České republice. Stejně jako v naší zemi jsou křesla rozdělena proporčně ve větším množství volebních oblastí. V České republice je jich 14, v Lucembursku jsou 4: sever má 9 křesel, východ jich má 7, z jihu je do sněmovny posláno 23 poslanců a ze středu 21. Stejně jako v České republice se hlasy na křesla přepočítávají D’Hondtovou metodou.

Na rozdíl od České republiky ale voliči nevolí pouze jednu stranu. Každý volič může dát hlasy tolika poslancům, kolik je voleno v dané volební oblasti. Například volič ze severu může hlasovat pro 9 poslanců a volič z jihu pro 23. Pro zajímavost, v posledních volbách bylo započítáno 3,5 milionů hlasů, přestože pouze 233 tisíc lidí se dostavilo k volbám.

Mapa volební obvodů

Děkuji všem čtenářům za přečtení mého článku. V dalším díle se budeme zabývat systémem relativní většiny.

Tagged as: ,

Komentáře nejsou povoleny.