Archiv příspěvků 2011 – 2022

Jonathan Swift: Je to finta velmi královská…

Redakce Glossaria přináší původní rozhovor s autorem cestopisu Gulliverovy cesty, panem Jonathanem Swiftem. Navázat dialog se slavným dublinským rodákem bylo velmi obtížné: jeho román totiž vyšel v roce 1726, J. S. zemřel v roce 1745. V roce, kdy vyšly Gulliverovy cesty, u nás vládl Karel VI., jeho dceři Marii Terezii bylo devět, Georgi Washingtonovi pak pouhé čtyři roky, a většina z nás se ještě nenarodila. Spojené státy americké ještě neexistovaly… Vyvolat ducha Jonathana Swifta se nám nakonec přece jen podařilo. Rozhovor to byl krátký, zajímavý, ale nepříliš povzbudivý. Publikujeme v původním znění.

 

Redakce Glossaria: Jaká je příčina současné války Ruska s Ukrajinou?
Ptáte se mě, co bývá příčinou nebo pohnutkou k tomu, že se jedna země dá do války s druhou?

Redakce Glossaria: Přesně tak.
Řeknu vám, že je jich bez počtu.

Redakce Glossaria: Jste tajemný. Můžete to konkretizovat?
Zmíním se toliko o několika nejhlavnějších.

Redakce Glossaria: Jsme napjatí, které to jsou?
Někdy to bývá ctižádostivost panovníků, kteří si někdy myslí, že nemají dosti půdy a lidí, nad nimiž by vládli.

Redakce Glossaria: Tomu rozumíme. A existují ještě jiné důvody?
Jindy zase úplatnost ministrů, kteří zapletou svého vládce do války, aby potlačili nebo svedli jiným směrem hlasité stížnosti poddaných na jejich špatnou správu.

Redakce Glossaria: Korupce tuneláž, arogance státních úředníků – to jsou pojmy, které nám, lidem ve 21. století, nic neříkají. 🙂
Někdy se panovníci pouštějí do války, protože je nepřítel příliš silný, a jindy proto, že je příliš sláb. Někdy potřebují, co máme my, anebo mají to, co my potřebujeme.

Redakce Glossaria: A jak taková válka může dopadnout?
A tak panovníci spolu bojují, až nám vezmou naše, nebo nám dají své.

Redakce Glossaroia: Vy mluvíte jako Delfská věštírna. Můžete nám to, lidem v 21. století, vysvětlit?
Vyšle-li panovník vojenské sbory do státu, kde je chudý a nevzdělaný lid, smí jich podle zákona polovinu usmrtiti a ostatní zotročit, aby je tak zcivilizoval a odvedl od jejich barbarského (nebo fašistického – pozn. redakce) způsobu života. Je to finta velmi královská, počestná a běžná.., tak je zabije, uvězní, zotročí nebo zapudí.

Redakce Glossaria: Děkujeme za rozhovor. Moc jste nás nepotěšil.

Pozn: Všechny Swiftovy výroky jsou (téměř) autentické. Kapitola 5, Gulliverovy cesty, 1726

Komentáře nejsou povoleny.