Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Deutsche Sprache, schöne Sprache

„Wenn Liebe einfach wäre, Markus Siemens,“ započala svůj projev Linda Tomanovičová z Gymnázia Olgy Havlové, netušíc, že se stane vítězkou nejvyšší kategorie soutěže. Těm, kteří s oblibou říkají, že němčina je škaredý a hrubý jazyk, by stačilo slyšet jediný verš tohoto okouzlujícího přednesu, a hned by změnili názor. Bylo to nebe. Německé nebe.

Tak probíhal 15. ročník Německé recitační soutěže Wichterlova gymnázia. Začněme ale úplně od začátku.

Publikum ve své kráse

V literární učebně bylo živo. Dne 13. května se tu totiž konala recitační soutěž v německém jazyce, záležitost, která má již patnáctiletou tradici. Jednotliví soutěžící postupně přicházeli se svým pedagogickým doprovodem a usedávali na svá místa. Někteří se nervózně pohupovali v očekávání, jiní si na poslední chvíli opakovali své verše, no a zbytku to bylo nějak tak jedno.

Dlouhá chvíle ovšem dlouho netrvala; čekání bylo přerušeno a do dveří vkročil sám pan ředitel. Byl to on, kdo zahájil tuto jedinečnou událost svým úvodním slovem. Proslov žertovně zakončil větou: „Asi už se neuvidíme, proto rovnou říkám – byli jste skvělí,“ jakoby celá soutěž již proběhla a on shrnoval její průběh. Měl také pravdu –­­ toto proroctví se skutečně vyplnilo.

Vědomostní kvíz

Jak je u této soutěže zvykem, organizátory byla i letos zvolena výrazná osobnost, německý autor, který se stává jakýmsi ústředním tématem akce. Tentokrát to byl německo-švýcarský prozaik Hermann Hesse. Proto po zahájení následovala odborná přednáška skutečného experta, magistry Hudecové, na život a dílo tohoto autora s výrazným kulturním přesahem. Poté mohli všichni účastníci otestovat své znalosti ve vědomostní soutěži. Přišel ale čas na reálnou soutěž, důvod, proč tady vlastně všichni byli.

Klání bylo rozděleno do tří kategorií – základní školy, nižší gymnázium a vyšší gymnázium. V prvním bloku, který byl určen základním školám a nižšímu gymnáziu, vystupuje první soutěžící. „Liebeslied, Hermann Hesse“. Slyšíme milostnou poezii, slova plynou tak ladně… No a než se nadějeme, projev je zakončen a vystřídán druhým soutěžícím. Opět Hesse. Třetí soutěžící. Hesse.

Už se mohlo zdát, že se bude jednat čistě o Hesseovskou soutěž, ovšem na záchranu přichází Miriam Podstavková ze slovenského Gymnázia Antona Bernoláka s „Das Mädchen aus der Fremde“ Friedricha Schillera.

První blok je zakončen trojicí nadšených žáků Matičního gymnázia; ti všechny pobavili svým veršovaným vyprávěním O velbloudu a dromedárovi.

Před nástupem zástupců vyššího gymnázia jsme si vyslechli další část přednášky o Hessovi, tentokrát o jeho životě. Všichni již ale napjatě čekali na přechod ke kategorii nejvyšší. Nervozita v místnosti jde znát a zanedlouho před nás předstupuje první soutěžící vyššího gymnázia.

Návrat do dětství v podání Antonína Matuly

Jsme svědky několika fenomenálních vystoupení, jde vidět, že každý projev stojí na několik hodinách svědomité přípravy.

Rozhodně bych rád vypíchl dvě vystoupení, která „vyčnívala z davu“ a přinesla něco nového. Prvním z nich je přednes „Noch einmal Kind sein“ od Horsta Rehmanna, kterého se bravurně ujal Antonín Matula z Gymnázia Volgogradská. Ten recitaci obohatil tematicky zvolenou čepicí, která dokreslovala celkový obraz dítěte. Jsem si jistý, že se každý v myšlenkách – alespoň na chvíli – vrátil do svých dětských let.

Druhé vystoupení bylo dosti atypické – Tomáš Hojgr z našeho gymnázia začíná svůj projev češtinou, to aby nás varoval, abychom v jeho přednesu nehledali nic smysluplného – jedná se totiž o báseň Christiana Morgensterna, zakladatele německé nonsensové poezie. Tomáš začíná recitovat, ovšem nikdo z nás nerozumí jedinému slovu. Přesto vystoupení vykazuje takovou teatrálnost, že jsme všichni jednoduše uneseni neexistujícími slovy jako „bifzi“ či „bafzi“. Jeho projev celé recitátorské klání pro tento rok uzavřel.

Porota odchází z místnosti. Čekání je nekonečné. „Co tam tak dlouho dělají?“ ozývá se odněkud. Buďme ale zcela upřímní – rozhodnout se, kdo se stane vítězem a kdo poraženým, je v tomto případě nesmírně obtížné. Napětí stále stoupá, když v tom… Porota přichází se svým verdiktem.

První místo kategorie základních škol obsadila Eliška Paťavová ze ZŠ Srbské. Její vcelku dlouhý přednes básně nikoho jiného než Hermanna Hesseho uchvátil nejednoho člena poroty.

Adam Zolich, 1. místo nižších gymnázií

Na prvním místě nižších gymnázií se umístil další z Hesseovců, Adam Zolich z Gymnázia Karviná, který všechny oslnil svou precizní, přesto přirozenou výslovností.

Linda Tomanovičová, 1. místo vyšších gymnázií

Zvláštní cenu poroty v nově vzniklé kategorii „skupin“ obdržela dromedárovská trojice. Pro ty, kteří toto čtou v dobách, kdy je soutěžení skupin již samozřejmostí, vězte – tady to začalo.

Jak již bylo zmíněno, první místo kategorie vyšších gymnázií obsadila Linda Tomanovičová z Gymnázia Olgy Havlové, a to zcela zaslouženě. Konkurence byla jednoduše smetena ze stolu.

Oceněn byl ale i Tomáš Hojgr, a to zvláštní cenou poroty za kreativitu. Uznejme ale, že zúčastnit se německé recitační soutěže s nonsensy mistra všech nonsensů, pana Morgensterna, je nejen kreativní, ale také velice odvážné.

Podtrženo, sečteno, letošní ročník recitační soutěže dopadl skvěle. Všichni soutěžící nastavili laťku dosti vysoko, proto se už nemůžeme dočkat, co přinese ročník příští!

 

Za špičkovou organizaci moc děkujeme magistře Grögerové, díky které se celá akce mohla uskutečnit.

Tagged as: , ,

Komentáře nejsou povoleny.