Archiv příspěvků 2011 – 2022

Matematika bez hranic aneb Co se skrývá pod pojmem Math4U

FOTO: ARCHIV T. HRBÁČE

FOTO: ARCHIV T. HRBÁČE

Letos v dubnu se vydala pětičlenná skupinka žáků s profesorem Krchňákem do španělské Valencie. Tento výjezd byl umožněn díky projektu Vysoké školy Báňské s názvem Math4U. Na projektu se podílely školy z Česka (respektive z Ostravy), Slovenska, Polska a Španělska. A o čem projekt byl? Díky nápadu několika vědeckých pracovníků z VŠB vznikl před léty mezinárodní webový portál s příklady na procvičování učiva z celé středoškolské matematiky, a to jak pro studenty, tak pro učitele v hodinách matematiky. Jelikož byli do projektu zapojeni a tvorbou úloh přispívali učitelé našeho gymnázia, mohli jsme my, studenti, vycestovat a podívat se na projektovou partnerskou školu Instituto San Vicente Ferrer de Valencia ve Španělsku.

FOTO: ARCHIV T. HRBÁČE

Naše cesta započala v neděli 3. dubna, kdy jsme vyrazili směr vídeňské letiště, a odtud do Valencie. Následně jsme se ubytovali v hostelu Dormavalencia a seznámili se s okolím.

V pondělí se naše výprava podívala do centra města, nejdříve na náměstí s radnicí a historickou budovou pošty, pak na obrovské tržiště Mercat Central a valencijskou katedrálu se zvonicí El Micalet, jejíž věž je zajímavá pro své architektonické proporce – obvod její osmiúhelníkové podstavy je roven její výšce. Ke konci dne jsme prošli park táhnoucí se téměř celou Valencií, který vznikl odkloněním řeky Turia a vyschnutím jejího bývalého koryta. Následujícího dne nás Španělé uvítali v jejich institutu. Provedli nás po škole, připravili pro nás různé aktivity a ukázali nám zdejší styl výuky. My jsme jim na oplátku prezentovali základní informace o naší škole a taky něco málo o Praze a České republice. Veškerá komunikace probíhala ve španělštině a věřím, že jsme si zde velmi potrénovali znalosti tohoto jazyka. Ve středu bylo hlavním programem dne muzeum L’Oceanogràfic, kde bylo k vidění opravdu značné množství vodních živočichů a náš pobyt jsme zakončili ve čtvrtek návštěvou městské pláže. Písku a slunce jsme si moc užili a na druhý den jsme zamířili k letišti. Po příletu do hlavního města Rakouska jsme s poněkud mírnými komplikacemi způsobenými přestupem stihli díky rychlému přesunu nastoupit do vlaku směr Ostrava. A tímto byl náš výměnný pobyt skončen.

Ano, pouze náš výměnný pobyt. Možná si někteří studenti či zaměstnanci školy druhý zářijový týden všimli, že se zde objevili dva pánové, kteří nemluvili česky. Byli to právě učitelé matematiky z Valencie a přišli se podívat na Wichterlovo gymnázium, a taky ostatní zúčastněné školy, a udělat pomyslnou tečku za tímto konkrétním projektem. Provedli jsme je školou a zavedli je do hodin španělského jazyka a živé matematiky, kde si pro ně profesoři Hradecká a Krchňák připravili program. Věřím, že to ale nebyl konec spolupráce se střední školou Vicente Ferrera, potažmo jinými španělskými školami.

Chtěl bych vyjádřit velké díky za možnost vycestovat do třetího největšího města Španělska, zlepšit si jazykové dovednosti a podílet se na šíření výukového webu Math4U mezi studenty.

 

Tomáš Hrbáč, oktáva B

2.10. 2022

 

Tagged as: , , , , ,

Komentáře nejsou povoleny.