Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Nikomu jsem nesliboval zázraky…

Seminář aplikované matematiky

Redakce Glossaria přináší odpověď Matyáše Theuera na článek Venduly Kotyzové Dojmy ze semináře aplikované matematiky.  Seminář určený  studentům druhých a třetích ročníků je zaměřen na řešení problémových úloh s důrazem na vlastní činnost žáků.  Matyáš se snaží pootevřít dveře do hájemství matematiky i těm, kteří v teoretické matematice zrovna neexcelují.

Vážená slečno Kotyzová,

po chvíli zvažování, zda mám na Vaši jistě dobře míněnou kritiku reagovat, zda něco vysvětlovat či uvádět některé subjektivní argumenty na pravou míru, jsem se rozhodl spíše poděkovat a omluvit se. Samozřejmě musím přiznat, že jsem byl po prvním přečtení vašeho článku, o který jsem Vás kdysi poprosil, trochu znepokojen jeho negativním vyzněním. Po chvíli mi však došlo, jak rafinovaně se Vám povedlo potvrdit, že se mi daří držet koncepce, která byla pro seminář aplikované matematiky na začátku stanovena.

Asi bych zde měl uvést, že se jedná o zcela dobrovolný kurz, který je veden jinou metodou, než je na zdejších středních a vysokých školách běžné. Důraz je kladen na diskusi a zapojení studentů tak, aby byli schopni sami odvodit obecné poznatky teorie her na základě jednoduchých praktických úloh. V této formě výuky se očekává aktivní přístup studentů a ochota zabývat se podněty lektora.

Na úvodní hodině bylo jasně deklarováno, že se budeme bavit o zajímavém a v základní formě i snadno přístupném matematickém oboru, který by měl být pochopitelný i pro studenty prvních ročníků. Nikomu jsem nesliboval zázračné řešení příkladů z olympiády ani přípravu na vysokou školu. Asi jste doufala, že právě tady jsem nehovořil vážně a pustím se bezohledně do řešení složitých problémů, které by byly výzvou i pro Vás. Pokud jsem Vás v tomto zklamal, tak se omlouvám. Škoda jen, že jste nepovažovala za vhodné řešit úlohy, které jsem zadával jako bonusové. Přesto si myslím, že bylo správné držet se původního záměru vést snadnější kurz pro dvacet posluchačů, než obtížný pro hrstku vyvolených. Nedovolil bych si zpochybňovat krásy čisté matematiky, ale ne každý je schopen ji vnímat v přirozené teoretické formě tak jako Vy.

Asi bych se měl rovněž omluvit některým studentům za to, že výuka prvních hodin probíhala v multimediální učebně s pohodlnými „křesly“, a za to, že jsem si dovolil při promítání prezentace zatemnit místnost. V současné době již kurz probíhá v učebně matematiky, je rozsvíceno a pravidelně větráme.

Za váš článek Vám každopádně děkuji a jsem rád, že vznikl. Přál bych si, aby se byl za mých školních let našel někdo, kdo vymyslí, připraví a povede takový projekt. Na druhou stranu, kdyby ten projekt nesplnil mé vysoké očekávání a já o něm měl napsat článek – také bych nešetřil bych kritikou.

Věřím, že se bez semináře aplikované matematiky v životě obejdete a přeji Vám vše dobré.

Matyáš Theuer

Poznámka: Seminář aplikované matematiky je veřejný a otevřený i pro tzv. ,,amatematiky“. Pokud má kdokoliv zájem přijít se podívat a udělat si vlastní obrázek o našem kurzu, bude srdečně vítán.

1 Comment

 1. Vendula Kotyzová

  Vážený pane Theuere,
  v první řadě bych Vám chtěla poděkovat za e-mail (i když ten, navzdory oslovení, nebyl zaslán mi), zpětná vazba na článek vždy potěší.
  Že je kurz dobrovolný, je pochopitelně klad ve všech ohledech. Zároveň bych se chtěla ohradit proti vašemu naznačování, že jsem „nepovažovala za vhodné“ řešit zadávané bonusové úlohy, ochotně spolupracovat s lektorem a aktivně se zapojovat – všechny (tuším, že tři) mé návštěvy Vašeho semináře byly upřímnou snahou právě o tyto činnosti.
  Obávám se, že jsem byla mystifikována původní anotací semináře (cituji z webu školy): „Seminář je určen především žákům druhých a třetích ročníků. Obsahem budou různé problémové úlohy i základy vědeckého pojetí matematiky s důrazem na vlastní činnost žáků.“ Tento text ve mně vyvolal mylný dojem, že jsem součástí cílové skupiny. Svůj omyl jsem však, jak jsem již zmínila, poznala a v rámci možností napravila.
  Na závěr ještě považuji za nutné deklarovat, že ačkoliv jste to tak pravděpodobně pochopil, můj článek není útokem na Vaši osobu, nýbrž pouze a jen shrnutím (nejen mých) dojmů z této aktivity a snahou právě rozličnými názory účastníků přiblížit Seminář aplikované matematiky širší veřejnosti.

  Opakuji co jsem uvedla i v článku, tedy své přání mnoha úspěchů Vám i vytrvalým studentům Semináře aplikované matematiky.
  Vendula Kotyzová