Časopis studentů Wichterlova gymnázia

Nobelovy ceny byly uděleny

Nobelovy ceny byly rozdány ve všech kategoriích (fyzika, chemie, fyziologie či lékařství, literatura, mír). Myslím, že letošní nositelé si cenu opravdu zaslouží. Posuďte sami.

Medaile udělena Alexandru Flemingovi z roku 1945, zdroj: commons.wikimedia.org
Medaile udělena Alexandru Flemingovi z roku 1945, zdroj: commons.wikimedia.org

Něco z historie

Nobelova cena se uděluje téměř každoročně (s výjimkou několika let – např. v období 2. světové války) podle závěti švédského chemika Alfreda Nobela (vynálezce dynamitu). Ten ve své závěti píše: “S celým mým zbývajícím majetkem má být obchodováno následujícím způsobem: kapitál, investován do bezpečných cenných papírů mými notáři, má tvořit fond, jehož úrok má být každoročně distribuován ve formě cen pro ty, kteří v předchozím roce propůjčili největší prospěch lidstvu. Daný úrok má být rozdělen do pěti částí: jedna část tomu, kdo učinil nejdůležitější objev na poli fyziky, jedna část tomu, kdo učinil nejdůležitější chemický objev nebo vylepšení, jedna část tomu, kdo učinil nejdůležitější objev v oblasti fyziologie nebo medicíny, jedna část tomu, kdo vytvořil na poli literatury nejlepší práci ve správném směru, a jednu část tomu, kdo odvedl nejlepší práci pro bratrství mezi národy, odstranění nebo snížení armád a za držení a podpoření mírových sjezdů.” Nobelovu cenu mohou v jednom oboru současně obdržet maximálně 3 lidé nebo organizace (ustanoveno v roce 1968). Cena se neuděluje posmrtně s výjimkou, když držitel zemře mezi zveřejněním svého jména a slavnostním předáváním (zavedeno 1974). Všechny ceny jsou udělovány Královskou Švédskou Akademií věd.

Fyzika

Dne 8.října obdrželi cenu za fyziku Peter Higgs (Brit) a François Englert (Belgičan) za předpovězení a objev nové subatomární částice pojmenované Higgsův boson, jež Peter Higgs předpověděl v roce 1964 a jeho existence byla vědecky prokázána 16.3.2013 v CERNu.

Chemie

Cenou za chemii byli oceněni 9.října tři vědci: Martin Karplus (narozen v Rakousku, pracuje v USA), Michael Levitt (narozen v Jihoafrické republice, pracuje v USA) a Arieh Warshel (narozen v Britském mandátu Palestina, pracuje v USA). Ocenění převzali za vývoj víceměřítkových modelů komplexních chemických systémů.

Fyziologie nebo medicína

Ocenění za lékařství bylo uděleno dne 7. října Jamesi Rothmanovi (Američan), Randymu Schekmanovi (Američan) a Thomasi Südhofovi (Němec) za objevy mechanismu regulujícího vezikulární transport.

Literatura

Vůbec první Kanaďankou, která obdržela Nobelovu cenu se dne 10. října stala Alice Munroová. Je považována za mistryni současné povídky, mezi její díla patří například Dear Life (Drahý život) nebo Too Much Happiness (Příliš mnoho štěstí).

Mír

Cenu za mír obdržela Organizace pro zákaz chemických zbraní dne 11. října. Vybrána byla za intenzivní snahu o omezování chemických zbraní.

Medaile pro nositele

Medaile jsou dílem švédského rytce Erika Lindberga, výjimku tvoří medaile za mír, která je dílem norského rytce Gustava Vigelanda. Rub švédských medailí tvoří portrét Alfreda Nobela s letopočty jeho narození a úmrtí psané v latině (“NAT-MDCCC XXXIII OB-MDCCC XCVI”), u “norských” medailí portrét vypadá trochu jinak. Líc tvoří nápis v latině: “Inventas vitam juvat excoluisse per artes”, což v překladu znamená: “Objev život pomáhá výborně prostřednictvím umění”. Na medaili za mír je psáno “Pro pace et fraternitate gentium”, což v překladu znamená “Pro mír a bratrství mezi národy”. Od roku 1980 se tyto medaile vyrábějí z 18-karátového zlata a na povrchu z 24-karátového, o průměru 66 mm a váze 200 gramů.

Sporná ekonomie

Nobelova cena za ekonomické vědy ve skutečnosti Nobelovou cenou není, neboť nebyla zmíněna v závěti. Toto ocenění bylo založeno v roce 1968 Švédskou národní bankou pod názvem (v tomto roce banka slavila 300. výročí vzniku). Původní název je “Cena za ekonomické vědy v památce na Alfreda Nobela, zakladatele Nobelových cen. Prvními oceněnými byli Ragnar Frisch a Jan Tinbergen v roce 1969. Dnes je udělována stejnými principy, jako ostatní Nobelovy ceny.

 

Ať už je váš názor na “Nobelovky” jakýkoli, myslím, že se shodneme na tom, že je to nejprestižnější v současnosti udělované ocenění. Není to jen “něco pro vyvolené”, ale je to motivace pro každého z nás, kdo má alespoň trošku zájem o vědu a výzkum.

Přidejte svůj komentář

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.