menu

Úřední deska a podatelna

Korespondenční adreasa pro přijímání dokumentů (v analogové nebo digitální podobě na přenosných nosičích):

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Čs. exilu 669
708 00  Ostrava-Poruba

Úřední hodiny podatelny

den  dopoledne  odpoledne
pondělí  7:30-10:00
středa  7:30-10:00  12:00-15:00
čtvrtek  7:30-10:00  12:00-13:00

Identifikátor datové schránky: 4rkgj8n

Přehled datových formátů: Základní výstupní datové formáty dokumentů v digitální podobě jsou definovány § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přehled přenosných technických nosičů dat: CD, DVD, USB disk

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu:

  • Pokud je na podatelnu dodán dokument, který je neúplný nebo poškozený (případně obsahuje škodlivý kód), ale lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se nezpracovává.
  • Pokud z dokumentu nelze určit, kdo jej odeslal, dokument se nezpracovává.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
telefon: 734 647 701

Dokumenty

Návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2018-2019 a jejich schválené verze zveřejní v termínech stanovených zákonem Krajský úřad Moravskoslezského kraje (podle §28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Kontaktní elektronické adresy:

  • sekretariat@wigym.cz
  • reditel@wigym.cz
  • wg@po-msk.cz (Elektronická podatelna)

Elektronicky budou přijímány zprávy o velikosti max 20MB (včetně přílohy) a přílohy v následujících formátech: DOC, DOCX, GIF, JPEG, PDF, RTF, XML, XMLX.

Žádosti podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasílejte na adresu elektronické podatelny:

  • wg@po-msk.cz
  • Pokud posíláte dotaz na adresu elektronické podatelny, uveďte prosím své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
jan-netolicka

Dobrý den, vítám vás na našem webu. Rád bych vám představil vizi školy a ukázal, jak se nám ji daří plnit. Stačí, když kliknete sem.