menu

Vize školy

Život a svět jsou v našich očích komplexní, jeho části vzájemně provázané a vždy existuje více úhlů pohledu, které je třeba poznat, aby se v něm člověk dokázal zorientovat. Bez znalosti mateřského i cizího jazyka nemá člověk možnost získat informace, bez informací (včetně těch nejnovějších) z různých oborů se v informacích nedokáže vyznat a bez sebevědomí, cílevědomosti, důslednosti, pracovitosti a kreativity jich nedokáže využít. Škola je našim žákům malá, protože jim ukazujeme, co všechno se dá dělat mimo ni.
Jan Netlolička
Jan Netolička
Ředitel gymnázia

Co tato vize znamená pro mě jako žáka nebo rodiče?

Znamená, že při vzdělávání žáků jsou pro nás zásadní 4 pilíře:

I

Rozvíjet nebo objevit žákův zájem o nějakou oblast

Poznat, co žáka baví a nabízet mu takové aktivity, aby se v tom mohl rozvíjet. To znamená posílat ho na exkurze, pobyty a soutěže, zvát odborníky z praxe a z univerzit, nabídnut mu volitelný seminář co nejblíže sféře jeho zájmu.

Pokud žák vlastně sám neví, čemu by se chtěl věnovat, nabízet mu co nejširší okruh možností, aby si mezi nimi mohl najít tu svou.

Napříč všemi obory se pak snažíme rozvíjet měkké kompetence žáků – schopnost rozhodovat se na základě relevantních informací a být za svá rozhodnutí odpovědným, učit se a poznávat, pracovat se změnou, plánovat…

II

Vychovat slušné lidi

Své dítě nám svěřujete na velmi dlouhou dobu a my s ním každý den strávíme pravděpodobně více času než vy. Proto považujeme za zásadní část své práce také formování osobností žáků.

Naším cílem je, aby to byli lidé slušní ve smyslu uctiví a tolerantní k ostatním, schopni vidět různé úhly pohledu a neodsuzovat je, i když se ten jejich třeba liší. Nedílnou součástí našeho přístupu je ukazovat žákům, jak využít svého talentu a schopností k tomu, a by pomohli ostatním. K tomu slouží akce jako Škola na Hlavní třídě, dny otevřených dveří, Wigym Dobyvatel, vánoční koncert nebo jarmark na konci roku, kde jsou to právě naši žáci, kteří předávají znalosti, zkušenosti, ale hlavně radost druhým.

III

Dát žákům zážitky

Škola není jen o učení a získávání znalostí. Každý z nás si ze školy pamatuje spoustu většinou (snad) zábavných akcí, silných zážitků se spolužáky nebo třeba cest do zahraničí. S každým zážitkem a každou zkušeností člověk roste, rozvíjí se a stává se dospělejším a co jiného by měla škola žákům dát.

Všechny aktivity se snažíme organizovat tak, aby ji měli možnost zažít žáci v adekvátním věku.

IV

Zůstat v pohodě

Odborníci i laická veřejnost se shodují, že počet lidí, kteří nejsou v nejlepším psychickém rozpoložení, po COVIDu vzrostl.

Vnímáme, že škola musí být místem, kde se žáci cítí dobře a kam se těší.

Snažíme se, aby prostředí na Wigymu bylo příjemné a aby se u nás všichni cítili bezpečně.

FAQ

Zůstane mi při studiu u vás čas na koníčky, třeba na sport?

Mezi našimi žáky najdete mnoho vrcholových sportovců. Vše je o vašem odhodlání, snaze a schopnostech. My se vám budeme snažit pomoct, jak jen to půjde.

Podívejte se na příběh Matyáše Šindlera – juniorského mistra světa a prvoligového florbalistu, který u nás studoval 4 roky s vyznamenáním a nyní studuje prestižní obor nanotechnologie.

Dalším podobným příběhem je Adéla Křivánková, která zvládá studium na Wigymu s vyznamenáním, letos zvítězila v celostátním kole soutěže Office Aréna a k tomu má čas věnovat se zpěvu natolik, že jí na hodinu patřila REC STAGE na letošních Colours of Ostrava.

A Radim Ksenič? Ten se v roce 2023 stal mistrem světa v Show Dance. Ani on nemá problém skloubit sport se studiem.

Kam dál?