menu

Vlastní studijní texty

V rámci projektu STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ (SIPVZ) jsme pro roky 2005 a 2006 získali nejen nárokovou složku, ale v rámci nenárokového nadstandardu jsme mohli připravit pro naše distanční studenty jedenáct zcela nových opor k jejich studiu. Připravili je naši erudovaní učitelé a recenzenti jsou z řad vysokoškolských pedagogů. O opory projevili zájem i představitele Zlínského kraje, Ostravské univerzity, Mostecké uhelné společnosti atd.
V rámci rozvojového programu MŠMT – Podpora EVVO na školách vznikli další dvě publikace z této oblasti.