menu

Informace k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Jmenování místopředsedů a dalších členů zkušební maturitní komise pro podzimní zkušební období šk. roku 2015/2016 a stanovení termínů ústních maturitních zkoušek společné i profilové části.

Jmenování komisí (PDF)

Termín konání ústní části profilové zkoušky – 2. 9. 2016

Termín konání ústní části společné zkoušky – 12. 9. 2016

Termíny písemných částí společné MZ najdete zde.