menu

Česká lingvistická olympiáda na Univerzitě Palackého

Česká lingvistická olympiáda na Univerzitě Palackého

Mariana Ochodková

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Tímto rčením se řídí mnoho jazykových nadšenců po celém světě, kteří svou sbírku neustále obohacují o znalosti mateřštin různých zemí – jednou francouzštiny, podruhé němčiny nebo třeba japonštiny. Sám František Palacký jich prý ovládal kolem šestnácti. Jen hrstka lidí se však může chlubit tím, že rozumí dogribštině či umí počítat v jazyce hulí. Mezi tyto znalce patří ovšem tvůrci lingvistické olympiády, kteří pro mladé nadějné jazykovědce každoročně vymýšlejí zajímavé úlohy a alespoň při jejich řešení přivádějí tyto vymírající jazyky k životu.

Také pár studentů našeho gymnázia se 21. ledna vydalo na půdu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aby si své dedukční a kombinatorické schopnosti otestovali v regionálním kole sedmého ročníku České lingvistické olympiády. Společně s asi padesáti dalšími řešiteli z celé Moravy a Slezska jsme měli možnosti proniknout do tajů amazonského jazyka tariana, kterým v současné době hovoří asi jen 100 rodilých mluvčích v okolí řeky Vaupés, nebo zjistit, jak se dá melodie Seikilovy písně zapsat v Braillově písmu.

I po 120 minutách však málokdo odhalil, že číslovky v jazyku hulí se zakládají na patnáctkové soustavě nebo že mluvčí jazyka tariana při vyprávění rozlišuje, zda daný vjem vnímal očima, ušima či hmatem, a že se pak daná skutečnost se promítne do koncovek používaných sloves.

Regionální kolo ČLO jsme si velmi užili, i přes ne příliš vhodně vybranou místnost a minimální prostor na řešení úloh. Málokomu se totiž poštěstí, aby si v 10stupňových mrazech mohl alespoň teoreticky povídat s domorodci z Nové Guiney, ekvatoriální Ameriky nebo třeba se zástupci středoafrických kmenů.