menu

Okresní kolo Pythagoriády- prima, sekunda, tercie opět na prvních místech!

Okresní kolo Pythagoriády- prima, sekunda, tercie opět na prvních místech!

V pondělí 28. 5. 2018 proběhlo pro žáky základních škol a víceletých nižších gymnázií okresní kolo Pythagoriády. Naši žáci opět zabodovali! V kategorii 6. třída se na prvním místě umístil Vít Černík z 1. B, na 4. místě Jakub Mršťák a o 10. místo se dělí Matěj Bartek, Matyáš Dundr a Marek Krpec, všichni z 1. B. V kategorii 7. třída máme dva vítěze z 2. B a to Jana Holušu a Michala Sládečka. Hned na 3. místě se umístili Matěj Kolář a Adam Walder, oba taktéž z 2. B. V kategorii 8. třída vítězství získal Mikuláš Novotný z 3. B. Třetí místo obhájil Jaroslav Balhar z 3. B a 9. místo obsadil Tomáš Hrbáč z 3. B.

Všem úspěšným řešitelům, ale i ostatním zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!