menu

Organizace začátku školního roku 2016/2017

Vážení rodiče a studenti,

vzhledem k nastávajícím oslavám 60. let Wichterlova gymnázia bude zahájení nového školního roku specifické. Věnujte proto prosím pozornost následujícím informacím.

 

1. 9.

Zahájení školního roku v 7.50 hod., 1. a 2. vyučovací hodinu třídnické práce ve třídách. Poté přesun žáků na prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě, aktivity dle rozpisu.

Konec výuky pro nezúčastněné žáky v 10.30 hod., předpokládaný konec akce “Wigym na Hlavní třídě” ve 14 hod. Provedena hromadná odhláška všech obědů.

 

2. 9.

Začátek výuky v 7.50 hod., třídnické práce 1.-4. vyučovací hodinu. Výdej obědů 11-13 hod.

8-9.30 hod. beseda s Ing. Andrejem Babišem, ministrem financí ČR, účast 3. ročníky a VII. A + vybraní zájemci, jídelna školy.