menu

Školní časopis roku 2018

Školní časopis roku 2018

Když Ga-Ma-JaGlossariem v září zazářily v krajském kole soutěže o Školní časopis roku 2018, začaly obě redakce pomýšlet i na ocenění v celorepublikovém měřítku. Zatímco v kraji získali lepší umístění redaktoři mladší, těšili se ve státním kole z krásné bronzové příčky v kategorii webové e-ziny/ střední školy Glossaristé. Radost byla o to větší, že se tentokráte poměřovali s vítězi jednotlivých krajských kol.

Vyhlašování proběhlo již podruhé na Multimediálním dni v Brně, kde se mohli redaktoři setkat s profesionály na poli žurnalistiky a publicistiky. Mezi hosty akce pořádané Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity se objevili například blízkovýchodní zpravodaj Jakub Szántó, autor knihy Za oponou války, či spoluzakladatelka projektu DVTV Daniela Drtinová.

Program Multimediálního dne nabídl účastníkům mnohem více. Mimo řady workshopů jste si mohli vyzkoušet dezinformační hru a zjistit, nakolik by pro širokou veřejnost byly uvěřitelné vámi vyprodukované fake news. Posadit se za kameru, do střižny nebo za mikrofon ve studentském rádiu – nic z toho si nenechali naši redaktoři ujít a s naprostou přirozeností přijali všechny zmíněné výzvy.

Všem Glossasistům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy a současně jim přejeme, aby je neopoustěla zdravá zvídavost a elán pouštět se do nových věcí.