menu

Talentovaní žáci z Wichterlova gymnázia získali v Pekingu pět ocenění

Talentovaní žáci z Wichterlova gymnázia získali v Pekingu pět ocenění

V polovině listopadu se 5 vybraných žáků Wichterlova gymnázia zúčastnilo týdenního mezinárodního vědeckého kempu pro talenty ve věku 13-15 let pořádaného v čínském Pekingu. Během necelého týdne pracovali společně s přibližně dvěma sty nadanými dětmi z dvaceti osmi často velmi exotických zemí na projektech, které si zvolili dle zájmu. Mohli se pokusit sestrojit funkčního robota, projektovat zvolenou stavbu, následně ji vyřezat s pomocí laseru a sestavit, či provést sérii biologických a chemických pokusů. Výsledky projektů pak prezentovali na závěrečné konferenci.

Velmi nás těší, že všech 5 žáků získalo ocenění, a to v kategoriích nejlepší výtvor, nejlepší týmový pracovník a nejlepší prezentace své práce.

Akci s názvem 2nd Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop pořádala Čínská asociace pro vědu a techniku (CAST) za přímé podpory čínského ministerstvo vědy a techniky pro země hlásící se k iniciativě Jeden pás, jedna stezka, která na mnoha úrovních spojuje země nacházející se na tradiční Hedvábné stezce. Wichterlovo gymnázium bylo vybráno jako účastník Českým svazem vědeckotechnických společností, který má s asociací podepsanou rámcovou smlouvu. Ředitel gymnázia Jan Netolička bude navíc zastupovat Svaz v nově zřízeném Mezinárodním koordinačním výboru pro akce zemí Jeden pás, jedna stezka (BRISECC). „Cílem výboru je podpora a zajišťování dalších aktivit v oblasti vědy a techniky pro dospívající mládež z členských zemí,“ řekl Jan Netolička a dodal: „Důležité je také vytvoření platformy pro učitele a popularizátory vědy, což plně odpovídá současné snaze zejména Moravskoslezského kraje i Ostravy o popularizaci technického vzdělávání a talentovaných žáků.“

Čínská strana financovala veškeré náklady spojení s pobytem na území Číny, zbývající náklady byly pokryty díky podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Více informací můžete získat na středečním Dnu otevřených dveří.