menu

Volný den 17.4.2018

Volný den 17.4.2018

Organizační opatření ředitele školy

 

V souladu s §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, vyhlašuji na

 

  1. 4. 2018 V O L N Ý D E N

 

Na tento den je na Wichterlově gymnáziu naplánován jeden z termínů jednotné přijímací zkoušky, jejíž organizace vyžaduje zapojení většiny pedagogických pracovníků a velké části učeben. Z tohoto důvodu není možné v zajistit řádnou výuku.

 

Volný den se týká všech tříd prvního až osmého ročníku oboru 79-41-K/81 Wichterlova gymnázia (prima–kvarta) a všech tříd prvního až čtvrtého ročníku oboru 79-41-K/41.

 

 

V Ostravě dne 9. 3. 2018

 

Mgr. Jan Netolička

ředitel gymnázia