menu

Naše cesta do nitra Evropského parlamentu

Poznatky a zážitky z exkurze zaznamenala účastnice Míša Třeplová.

Je večer 19. ledna 2016 a my vyrážíme směr Francie. Cesta autobusem je dlouhá, únavná. Naše první velká zastávka je však už brzy ráno následujícího dne a my se nacházíme v německém historickém městě Ludwigsburg. I když se některým lenivcům na ranní čerstvou procházku moc nechtělo, přece jen se šli všichni podívat na rozsáhlý barokní zámek a trochu protáhnout kostru. Po té nás čekala prohlídka muzea Mercedesu ve Stuttgartu. Jeho majestátní budova v moderním stylu už z dálky naznačovala, že automobilka Mercedes je ikonou německého automobilového průmyslu. Samozřejmě jsme neopomenuli i procházku historickým centrem tohoto krásného města. A už jedeme dál, náš cíl je na dohled. Přejíždíme francouzsko-německé hranice a jsme v cílovém Štrasburku, kde se také ubytujeme. Ráno jsme se po vynikající francouzské snídani vydali přímo do centra Štrasburku, kde jsme zhlédli zejména historickou čtvrť Petite France, také katedrálu Notre Dame de Strasbourg a projeli se vyhlídkovou lodí až k samotnému evropskému trojúhelníku, jak je nazýváno situování hlavních důležitých sídel EU. Nastal den D – Den Euroscola! Je brzy ráno a my stojíme před prosklenou budovou Evropského parlamentu. Procházíme bezpečnostní kontrolou a seznamujeme se s naším denním programem, který celý strávíme právě zde. Po snídani se již přesouváme do velkého sálu v budově Louise Weiss, kde společně s ostatními vyslanými studenty, krátce představujeme každý svou zemi a po té debatujeme s administrátory EP. Toto shromáždění bylo také mediálně vysíláno on-line na webových stránkách EP. Druhou část dne jsme věnovali diskuzi v jednotlivých pracovních skupinách v kancelářích výborů a hlasování o svých námětech na daná témata, na která jsme se připravovali ve škole. Poté jsme se opět všichni shromáždili ve velkém sálu a naši zástupci našim jménem prezentovali tyto zprávy a návrhy. Tento úžasný a obohacující pracovní den v Evropském parlamentu byl příslovečně zakončen evropskou hymnou. Zjistili jsme, v čem spočívá práce europoslanců a měli možnost si ji částečně vyzkoušet na vlastní kůži. Znaveni, ale plní nadšení a zážitků z celé exkurze odjíždíme zpátky domů, jen s krátkou zastávkou v historickém Heidelbergu.