menu

Stříbrná expedice DofE je za námi

Stříbrná expedice DofE je za námi

Studenti našeho gymnázia plnící stříbrnou úroveň Ceny vévody z Edinburghu mají za sebou cvičnou a ostrou expedici, kterým předcházelo dlouhé plánování a příprava v rámci šestičlenného týmu vybraných studentů a studentek 2.C, 6.A a 6.B

Cílem květnové cvičné expedice ve Štramberku bylo vytvořit naučnou stezku pro děti při příležitosti Dne dětí. Během mapování terénu a vymýšlení úkolů si vyzkoušeli, jaké to je chodit s plnou polní, tj. se stanem, spacákem, karimatkou, jídlem i pitím a vařičem na zádech. Těsně před Dnem dětí pak expedičníci instalovali stezku a drobné odměny přímo na trase. Důležitou součástí cvičné expedice pak bylo sžít se jako tým, připravit se na ostrou expedici, přenocovat a uvařit si teplé jídlo v přírodě, orientovat se v terénu a spoléhat se sami na sebe bez použití mobilních telefonů.

Po zdárném absolvování cvičné expedice se skupina opět sešla a začala plánovat ostrou část. Ta již byla třídenní a probíhala dále od domova, a to v krásném prostředí Jeseníků, ačkoliv počasí první den expedice mírně pokazilo výhledy z Pradědu a okolních kopců. Nikoho to však neodradilo a všichni dále vesele plnili předem stanovený cíl, kterým bylo mapování vegetace a fauny při pochodu terénem a následné vytvoření deníku. Po třech dnech putování pak expedici ukončili v Karlově Studánce a odjeli zpět vstříc teplým sprchám a pohodlným postelím. Avšak to, co zažili během obou expedic, si s sebou ještě dlouho ponesou.