menu

Badatelské “lovy beze zbraní”.

Badatelské “lovy beze zbraní”.

Žákům kvinty a primy A byl zadán úkol: Co všechno lze ulovit v senném nálevu?
V mikroskopických preparátech zaregistrovali pohyb a mnoho různých drobných organismů. Z původní otázky vyvstala celá řada dalších: Jak se jmenují? Kde se tam vzali? Kam je v systému přírody řadíme? Čím se živí? Co jim umožňuje pohyb?  Jak se rozmnožují? Jsou důležití v ekosystémech? Jakou roli hrají v potravních řetězcích? Mají pro člověka nějaký význam?…. Mladí badatelé se pustili do tvorby hypotéz, hledali odpovědi a ověřovali je. Spousta nových informacích, ale především také zábavy! Malá ukázka práce některých badatelů: https://photos.app.goo.gl/QJo7CRsBXqt8b1xh2