menu

Biologická olympiáda na Wichterlově gymnáziu, v okresních a krajských kolech

Biologická olympiáda na Wichterlově gymnáziu, v okresních a krajských kolech

V průběhu března a dubna se uskutečnila školní, okresní a krajská kola 51. ročníku biologické olympiády všech kategorií. Na našem gymnáziu se školních kol zúčastnilo celkem 181 soutěžících.

V kategorii A to bylo 89 žáků třetích a čtvrtých ročníků vyššího a sedmých a osmých ročníků víceletého gymnázia, v kategorii B pak 21 žáků prvých a druhých ročníků vyššího a pátých a šestých ročníků víceletého gymnázia, v kategorii C 28 žáků tercie a kvarty a v kategorii D 43 žáků prim a sekund.

Z kategorie A postoupili do krajského kola Adam Neuwirth z oktávy A a Anna Korytářová ze septimy A a rozhodně se v konkurenci celkem 30 postupujících neztratili. Anička skončila jako úspěšný řešitel na 10. místě a Adam zakončil svou poslední účast v biologické olympiádě bronzovou medailí za třetí místo v kraji.

V kategorii B se do krajského kola probojoval Matěj Vrúbel z kvinty A a rozhodně se v konkurenci dalších 35 soutěžících neztratil. Jeho páté místo je velkým příslibem do dalších let, zvláště když mu na třetí místo chybělo jen půl bodu!

V kategorii C se do okresního kola probojoval Jan Lukovský z kvarty A. Ani jemu se v okresním kole nevedlo zle, z 31 účastníků skončil na výborném šestém místě se ztrátou 3,5 bodu na druhé místo.

V nejmladší kategorii D do okresního kola postoupili Tomáš Hrbáč a Dalibor Večeřa ze sekundy B. Daliborovi se moc nevedlo, za to Tomáš Hrbáč skončil v konkurenci 31 soutěžících na vynikajícím 4. místě.

Děkujeme všem účastníkům a blahopřejeme všem úspěšným řešitelům okresních a krajských kol.