menu

Návštěva transfúzní stanice

V týdnu od 9.května do 13. května 2016 studenti 3. ročníků a septimy A společně se svými vyučujícími biologie navštívili Krevní centrum FNO Ostrava-Poruba. Zde se jim věnovala paní Bc. Naděžda Kalužová, která studenty krevním centrem provedla, poskytla důležité informace týkající se odběru, zpracování a skladování krve a s dobrou náladou a úsměvem odpovídala na všechny všetečné otázky. 9 odvážlivců se zapsalo do registru krevních dárců a absolvovalo svůj první odběr. (Byli to: z 3.D Marie Shestagová, z 3.C: Libor Blahut, Natálie Klučarová, Antonie Nováková a Klárka Augustinová , ze 7.A: Vojta Jarema, Jakub Kočur, Martin Jílka a Jan Martinásek).

Studentům děkujeme za jejich ušlechtilý čin a věříme, že se řady dobrovolných dárců o další “wigymáky” ještě rozšíří.