menu

Jak se pracuje v rozhlase

20. září proběhla beseda s moderátorem Českého rozhlasu Praha Jiřím Chumem.

Jiří Chum se do školy dostal poněkud pikantním způsobem. Omylem – záměnou mailové adresy – poslal k opravě svou bakalářskou práci jedné naší učitelce a ta mu sice práci zkorigovala, zároveň ale toho využila stylem “něco za něco”. No a byla z toho beseda.

Moderátor vyprávěl o své práci v ranním bloku rozhlasu, o brzkém vstávání, o svých koníčcích. Zajímavé bylo srovnání jeho působení v TV Prima a v Českém rozhlase, které pro soukromou televizi příliš dobře nedopadlo.

Jiří Chum vzpomněl, jak se ke své práci dostal, poradil, co je pro podobnou kariéru důležité. Nejvíce se posluchači asi bavili, když vyprávěl, jak jako malý chlapec vysílal pro rodiče “z pokojíku do obýváku” a netušil, že otec odpojil reproduktorry, protože se to “nedalo poslouchat”.

Beseda byla zajímavá a stejně tak slib, že pro Ga-Ma-Ju se moderátor pokusí zajistit exkurzi v rozhlase.