menu

Vernisáž výstavy Literární toulky Ostravskem

Dne 26. března 2012 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě  konala vernisáž výstavy Literární toulky Ostravskem. Výstava věnovaná velikánům regionálního písemnictví navazovala na předchozí projekty naší školy – Poruba v proměnách času a Zelená Poruba. Do třetice jsme se opět snažili zmapovat další oblast kulturního a společenského života našeho regionu, která nám je blízká.

Po úvodních slovech ředitele školy, kterými přivítal návštěvníky kulturní akce a poděkoval autorům výstavy, následovalo zamyšlení  PhDr. Lukáše Průši, Ph.D., nad samotným projektem. Na výstavě byla  přivítána doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., prorektorka pro studium Filozofické fakulty Ostravské univerzity, dále spisovatelé a kolegové nejen z Wichterlova gymnázia, ale i z ostatních porubských gymnázií. PhDr. Petr Smolák se ujal uměleckého přednesu úryvku z románu Oty Filipa Sedmý životopis. Doc. Málková slavnostním prostřižením pásky otevřela samotný výstavní prostor.

Pojmenování projektu Literární toulky Ostravskem evokuje název popularizujících vlastivědných knih Vladimíra Kovaříka, které vycházely v 70. a 80. letech 20. století v Albatrosu.

Ostravsko, region severovýchodní Moravy a Slezska, je oblast velmi specifická, toho si byl vědom již Vojtěch Martínek v roce 1931, když psal svou úvahu Duše Ostravska. Tato oblast však sahá až k Těšínsku, zahrnuje Opavsko, Hlučínsko, Pobeskydí, prostupují jí vlivy česko-polské a německo-české, má rovněž tradici v ústní lidové slovesnosti a vyznačuje se silným sociálním cítěním.

V projektu se snažíme zachytit literární tradici i současnost Ostravska, a to od 19. století až po literární aktivity Jana Balabána. Sledujeme literární vystoupení Petra Bezruče na konci 19. století, vývoj sociální prózy Františka Sokola Tůmy a Vojtěcha Martínka. Inspirující tvůrčí vlivy v našem regionu jsou také spjaty s tvorbou ?solitéra? slezské literatury Óndry Łysohorského a  Jarmilou Glazarovou, autorkou baladické prózy. Klíčové postavení na Ostravsku mají František Lazecký, Helena Salichová, Jan Rohel a Josef Filgas, kteří ve svých literárních počinech vycházeli z bohatého zdroje slezských a lašských pohádek a pověstí a zasloužili se o kvalitní knižní vydání literárních adaptací a odborných edicí.

Z generace 60. let 20. století jsme vyzvedli tvorbu autorů publikujících na stránkách literárního časopisu Červený květ, zejména dílo Věnceslava Juřiny, Jaroslava Mazáče, Dušana Cveka a Františka Antonína Šípka.

Ze 70. a 80. let 20. století reflektujeme tvorbu básníků intimní lyriky ? Evy Kotarbové, Lydie Romanské a Karla Vůjtka.

90. léta 20. století a současnost je představena v díle spisovatelů sdružených kolem kulturního periodika Landek ? Petra Hrušky, Petra Motýla, Jaroslava Žily a Jana Balabána.

Expozice je otevřena nejen studentům Wichterlova gymnázia, ale rovněž širší veřejnosti, zejména rodičům našich studentů, zájemcům o studium na naší škole a návštěvníkům gymnázia. Projekt byl realizován za podpory Nadace OKD a je doprovázen Katalogem výstavy

30. března 2012: Horník – Literární toulky Ostravskem

30. března 2012: MS Deník – Literární toulky Ostravskem
.