menu

Český jazyk a literatura

Učebnice

Žádáme studenty budoucích prvních ročníků, aby si učebnice do předmětu český jazyk a literatura předem nekupovali. Budou jim objednány hromadně vyučujícím profesorem.

Učebnice pro výuku jazyka na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice) Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)
Kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit).Didaktis, Brno. (1.–4. ročník)

Učebnice pro výuku literatury na vyšším stupni gymnázia

Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (učebnice). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 1 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (1. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (učebnice). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 2 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (2.–3. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (učebnice). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)
Kol. autorů: Nová literatura pro střední školy 3 (pracovní sešit). Didaktis, Brno. (3.–4. ročník)

Kodifikační příručky

Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu (Studentské vydání). Academia, Praha 2005.
Kol. autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 2003.

Užitečné odkazy

Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
http://prirucka.ujc.cas.cz/

Vlastní učební texty

Předseda
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Veronika Drkošová
Člen
Mgr. et Mgr. Tomáš Hrabec
Člen
Mgr. Monika Hradecká
Člen
Mgr. Marie Jiříčková
Člen
Mgr. Martina Kaniová
Člen
Mgr. Marie Konečná
Člen
Mgr. Ivana Lipinová
Člen
Mgr. Pavel Měrka
Člen
Mgr. Barbora Pšenicová Veselá
Člen
Mgr. Marcela Tylečková

Havel se vrátil na Wigym

V pátek 26. června zhlédli studenti Wichterlova gymnázia hru Václava Havla Audience v podání absolventa Jakuba Sosny a učitele Petra Smoláka. Jejich podání známé hry bylo nové – sládek v podání profesora...

Číst dále

Glossaristé si zajeli pro zlato

19. května 2015 proběhlo již tradiční setkání redakcí školních časopisů Moravskoslezského kraje. Akci, pořádanou v sále Střediska volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách, organizačně zajišťoval ředitel...

Číst dále

Postup do ústředního kola OČJ!

Středisko volného času na Ostrčilově ulici se stalo 13. dubna dějištěm krajského kola 41. ročníku Olympiády v českém jazyce. Naše pozornost byla upřena na první věkovou kategorii, v níž nás reprezentovala...

Číst dále

Láska kvete v každém věku

Tak takto zní téma příštího ročníku soutěže o nejlepší limerick České republiky vytvořený žáky a studenty středních škol. Toto téma si totiž přítomní odhlasovali hned poté, co byli odměněni nejlepší z nich. Téma ročníku...

Číst dále

Postup do národního kola ČLO

Česká lingvistická olympiáda si za pouhé čtyři roky své existence vybudovala dobrou reputaci a  nedostatku zvídavých mladých lingvistů se nemusí obávat. Každoročně se nejen na Wigymu najdou studenti, kteří se snaží přijít na...

Číst dále