menu

Dějepisní seminaristé v Archívu města Ostravy

Ve středu 2. března 2016 navštívili  dějepisní seminaristé ze Semináře novodobých dějin pro 4. ročníky Archív města Ostravy. Zde si nejprve vyslechli odbornou přednášku pana Mgr. Jozefa Šerky, která se týkala dějin ostravského archívu. Dále následovala ukázka dohledávání a pátrání po konkrétní osobě v matričních a úmrtních knihách. Maturanti byli také seznámeni se všemi badatelskými možnostmi, které Archív města Ostravy poskytuje.

Ve druhé části měli studenti možnost se seznámit s budovou archívu, tedy navštívit badatelnu a prohlédnout si depozitář archívu. Tady se seznámili s ukládáním a archivováním významných archiválií a cenných dokumentů.

Veliké poděkování patří Archívu města Ostravy, konkrétně panu Mgr. Jozefu Šerkovi, že našim mladým “historikům” pravidelně umožňuje archív navštěvovat a seznámit se detailněji s jeho historií i současností.

Archiv města Ostravy, Ostrava-Přívoz