menu

Historická exkurze do Krakova

SukienniceVe čtvrtek 29. září 2016 se žáci vyššího gymnázia zúčastnili historicko-poznávací exkurze do metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku – Krakova. Cílem exkurze bylo především seznámit se s historií a architekturou tohoto korunovačního města polských králů. Žáci navštívili Wawelské návrší s hradem Wawel a prohlédli si také gotickou trojlodní baziliku – Katedrálu sv. Stanislava a Václava – jako korunovační kostel i pohřebiště polských králů.

Další cesta Krakovem vedla do Kazimierze, do tradiční židovské čtvrti. Zde žáci navštívili Synagogu Remuh, ve které se dodnes slouží bohoslužby. Zároveň si také prohlédli hřbitov Remuh, který je nejstarším židovským hřbitovem v Krakově, na kterém můžeme také nalézt řadu historických náhrobků.

Nedílnou součástí exkurze byla návštěva krakovského rynku s mnoha kulturními památkami, jako např. Mariánský kostel, kostel sv. Vojtěcha, tržnice Sukiennice, radniční věž a pomník básníka Adama Mickiewicze.

Historická exkurze byla pro všechny velice přínosná, zejména žáci měli možnost hlouběji se seznámit s historií a kulturou Polska na autentických historických místech.