menu

Fyzika všemi smysly

Víte, jak se vnímá fyzika všemi smysly? Studenti třetích ročníků a septimy už to ví. Ve čtvrtek 31. 3. 2016 jim předvedli posluchači katedry didaktiky fyziky MFF UK fyzikální showe s názvem Fyzika všemi smysly. Jednalo se o pásmo asi 30 fyzikálních experimentů, mezi nimiž byly zvuky neobvyklých hudebních nástrojů, viděli jsme svět kolem nás pohledem USB mikroskopu, netradiční kulinářství s indukčním vařičem a Magdeburské koule trochu jinak. Žáci si mohli vyzkoušet vlastní sílu stisku ruky pomocí experimentální soupravy Vernier.
Tato akce opět prohloubila naši spolupráci s MFF UK, mezi jejíž fakultní školy patříme i my.