menu

Předáváme své zkušenosti s Vernierem

Naše škola disponuje školním experimentálním systémem Vernier. Jde o špičkové vybavení pomůckami při výuce fyziky. Umožňuje propojení měřidel s počítačem při automatizovaném měření fyzikálních veličin a jejich grafickým záznamem…
Během května navštívili naši školu žáci fyzikálního kroužku ZŠ Svinov.
Vyzkoušeli si sami některé jednoduché pokusy se soupravou Vernier.
Mohli sami poznat jak funguje sonar, siloměr, měřič el. vodivosti kapalin, čidlo na měření teploty plamene a zhlédnout demonstraci výbojů v plynech a měření indukčnosti cívky.
Domluvili jsme se na další spolupráci.