menu

Přírodovědný Inspiromat

Ve čtvrtek 9. 2. se na naší škole sešli učitelé z Ostravy a jejího okolí, aby načerpali podněty pro výuku fyziky, biologie a chemie se školním experimentálním systémem Vernier. Se zajímavými pokusy nás seznámili lektoři MFF UK, kteří mají rozsáhlé zkušenosti z výuky s Vernierem. Těšíme se další spolupráci s lektory MFF UK a určitě využijeme jejich náměty v hodinách i cvičeních z fyziky.