menu

Test počítačové gramotnosti

eSkillsOd září do prosince 2016 probíhalo na stránkách http://www.itfitness.cz/cs/ testování počítačové gramotnosti. IT Fitness test se zaměřoval na zvládnutí teoretických i praktických otázek a úkolů z oblasti informačních technologií, jež většina z nás řeší v běžné práci s počítačem – s jeho softwarem, textovými, tabulkovými, grafickými editory, hardwarem, internetem, ale také s mobilními aplikacemi využívanými v dotykových zařízeních. Test byl rozdělen do dvou úrovní. První úroveň byla určena žákům ZŠ, druhá žákům SŠ, VOŠ a VŠ a široké veřejnosti.

Celkem se testování zúčastnilo 10 391 účastníků a jejich úspěšnost byla průměrně 58 %. A jak si vedli žáci naší školy?

Testování se zúčastnilo 161 žáků nižšího gymnázia s průměrnou úspěšností 60.5 % a 192 žáků vyššího gymnázia – ti měli průměrnou úspěšnost 66.2 %. Podrobné výsledky jednotlivých tříd vidíte v následujících tabulkách:

VÝSLEDKY NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

vÝSLEDKY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

grafNG

grafVG