menu

Web Rangers z 3. A

Společnost Google vyhlásila na podzim roku 2015 již třetí ročník programu Web Rangers pro počítačové nadšence ve věku 13 až 16 let. Úkolem bylo vymyslet a vytvořit projekt, pomocí kterého si cílová skupina osvojí některou ze zásad bezpečného chování na internetu. Další povinností bylo absolvovat online kurz o zásadách bezpečného chování a také se zúčastnit kreativního workshopu, který vedli experti na danou problematiku.

Z naší školy se do projektu přihlásily dva týmy z tercie a hned se s vervou pustily do práce.  Do uzávěrky projektu, která byla 13. 12., stačili natočit několik videí, vytvořit webové stránky, připravit hru a proškolit žáky primy naší školy, jak se chovat bezpečně při práci v síti. Výsledky svého snažení předváděli na Dnech otevřených dveří, kde si příchozí mohli zahrát hru, zhlédnout některá z videí a také vyplnit anketní lístek.

Oba týmy byly po zaslání svých projektů pozvány do Prahy na prezentaci nejlepších prací, součástí bude i návštěva pořadatele programu firmy Google.

A kdo že se to vlastně zúčastnil?

Jiří Močkoř s Vojtěchem Davidem s prací, kterou si můžete prohlédnout na http://i-bezpeci.weebly.com/, a Mateusz Wojnarowicz s Janem Lukovským – jejich práci najdete na http://budnanetusafe.weebly.com/.

Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský    Jiří Močkoř, Vojtěch David a jejich videa