menu

Matematika a deskriptivní geometrie

Seminář z deskriptivní geometrie

Seminář z deskriptivní geometrie je koncipován nově také jako jednoletý. Jeho náplní je seznámení se s Mongeovým promítáním. Žáci se naučí zobrazovat rovinné obrazce a hranatá tělesa. Poté následuje téma „pravoúhlý průmět kružnice“, aby žáci mohli bez problémů kromě hranatých těles zobrazit také tělesa oblá, jako je rotační válec a rotační kužel.
Seminář z deskriptivní geometrie připraví žáky na vysokoškolské studium takových oborů, kde budou potřebovat prostorovou představivost. Budoucí studenti vysokých škol pak ocení nabyté dovednosti při studiu stavitelství, architektury, průmyslového designu nebo dokonce v lékařské anatomii.

Učebnice pro nižší gymnázium

 • J. Herman a kol. Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Prometheus

Učebnice pro vyšší gymnázium

 • učebnice pro žáky 1.C, 1.D, 5.A a 5.B
  • Janeček, Fr.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, Praha: Prometheus (žáci si zakoupí sami)
  • Pracovní sešity: hromadná objednávka v září
  • Další učebnice a studijní materiály budou upřesněny na začátku školního roku konkrétním vyučujícím matematiky.
 • učebnice řady Prometheus (všechny ročníky)
 • učebnice a pracovní sešity řady Didaktis
  • Veškeré tituly učebnic a pracovních sešitů budou vždy upřesněny konkrétním vyučujícím matematiky.
  • Objednávka bude provedena hromadně.
 • Řídká, E., Blahunková, D., Chára, P.  Maturitní otázky – Matematika, případně nové, přejmenované vydání Příprava na státní maturitu – Matematika (seminář matematického základu)
 • vlastní učební texty

Účast na projektech

Předseda
Mgr. Lenka Plášková
Člen
PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D.
Člen
RNDr. Ivana Breginová
Člen
Mgr. Lenka Dedková
Člen
Mgr. Lenka Hořenková Kucosová
Člen
Mgr. Jana Gajdušková
Člen
Mgr. Petra Kňurová
Člen
Mgr. Tomáš Krchňák
Člen
Mgr. Veronika Pavlíková
Člen
Mgr. Pavel Skalný, Ph.D.
Člen
Mgr. Lada Stachovcová
Člen
Mgr. Marie Štípalová
Člen
RNDr. Michal Vavroš, Ph.D.