menu

Informace k MS matematickému šampionátu 2017

Informace k MS matematickému šampionátu 2017

Milí soutěžící,

všem studentům registrovaným do Moravskoslezského matematického šampionátu 2017 v kategorii SŠ3 a pedagogům vedoucích družstva v kategorii ZŠ9 jsme 18. října odeslali mail s pokyny. Zde ještě jednou přikládáme to nejdůležitější:

 • MMŠ proběhne ve středu 25. října.

Kategorie ZŠ9

 • Registrace bude probíhat v budově Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě na ulici Čs. exilu 669 od 7:45 do 8:30.
 • Čtyřčlenné týmy řeší 3 příklady po 10 bodech.
 • Po skončení soutěže jsou připraveny besedy v učebnách vč. ukázek správného řešení příkladů.
 • Organizační tým opraví všechny příklady a okolo 12 hodin vyhlásíme za osobní účasti starosty ÚMOb Poruba Ing. Petra Mihálika výsledky.
 • Všichni soutěžící obdrží upomínkové předměty a tři nejlepší týmy i hodnotné ceny.
 • Zde naleznete detailní pokyny.

Kategorie SŠ3

 • Registrace bude probíhat v budově Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě na ulici Čs. exilu 669 od 8:30 do 9:00.
 • Soutěžící budou řešit příklady ve dvou blocích, mezi kterými je krátká přestávka na občerstvení.
 • Poté proběhne přednáška prof. Jiřího Močkoře, bývalého rektora Ostravské univerzity.
 • Organizační tým opraví všechny příklady a okolo 13 hodin vyhlásíme za osobní účasti Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana MSK pro oblast školství, mládeže a sportu, výsledky. Oceněno bude nejlepších pět řešitelů.
 • Zde naleznete detailní pokyny.

 

Těšíme se na Vaši účast a v případě potřeby nás neváhejte kontaktovat!