menu

Matematický klokan na ostravských SŠ

Do soutěže se v naší spádové oblasti zapojilo 2015 studentů z 18 ostravských škol. Studenti z WiGymu zvítězili v rámci Ostravy ve třech kategoriích: Kadet (Jiří Močkoř z 3.a), Junior (Jiří Škrobánek z 6.a) a Student (Pavel Gajdušek z 8.a). U kategorie Junior bylo rozhodnuto o vypuštění hodnocení úlohy č. 9, jejíž zadání vinou chybného přepisu ztratilo smysl. Přepočet byl realizován z technických důvodů jen u 20 nejlepších řešitelů.

Gratulujeme!               Nejúspěšnější řešitelé_Ostrava.