menu

3. místo v krajském kole NJ konverzační soutěže

Dne 15. února 2016 se v SVČ na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě konalo okresní kolo v německé konverzační soutěži.

V kategorii III. A  se na krásném 2. místě umístila naše žákyně Monika Motanová ze 7. A.

V kategorii I. A  si svou účast poprvé vyzkoušela i žákyně II. A Pavlína Koubková.

V pondělí 14. března 2016 se na stejném místě konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Všichni soutěžící si vyslechli německý poslech, později před komisí absolvovali krátký uvítací pohovor, popis obrázku a vše zakončili vybraným tématem. V kategorii II. B nás opětovně reprezentoval žák třídy IV. A Tomáš Mikeska, který se nakonec umístil na skvělém 3. místě.

Za PK NJ všem účastníkům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších německých soutěžích.